5.4 Tehostettu tuki

Paikallisesti päätettävät asiat

Tehostettu tuki

  • tehostetun tuen käytännön järjestäminen
  • pedagogisen arvion laadintaan liittyvät käytänteet
  • toimintatavat lapsen tehostetun tuen aloittamisessa, toteuttamisessa ja päättämisessä
  • oppimissuunnitelman laadintaan, arviointiin ja tarkistamiseen liittyvät käytänteet
  • yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman laadinnassa, tehostetun tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa
  • menettelytavat ja yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman laadinnassa, tehostetun tuen järjestämisessä