5.5 Erityinen tuki

Paikallisesti päätettävät asiat

Erityinen tuki

 • erityisen tuen käytännön järjestäminen
 • pedagogisen selvityksen laadintaan liittyvät käytänteet
 • huoltajan ja lapsen kuulemiseen liittyvä menettely
 • erityisen tuen päätöksen tekeminen
 • erityisen tuen päätöksen tarkistaminen
 • toimintatavat, kun erityinen tuki päätetään lopettaa ja tuki jatkuu tehostettuna tukena
 • HOJKSin laadintaan, arviointiin ja tarkistamiseen liittyvät käytänteet
 • yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken pedagogisen selvityksen ja HOJKSin laadinnassa, erityisen tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa
 • menettelytavat mahdollisten asiantuntijalausuntojen käytössä
 • menettelytavat ja yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa pedagogisen selvityksen ja HOJKSin laadinnassa, erityisen tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa
 • pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten kohdalla
  • lapsen ohjautuminen pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, monialainen yhteistyö prosessissa
  • opetuksen käytännön järjestäminen
  • yhteistyö muun varhaiskasvatuksen kanssa sekä muu yhteistyö, eri toimijoiden vastuut ja työnjako
  • yhteistyö huoltajan ja lapsen kanssa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä