Opetukseen osallistumisen edellyttämät palvelut ja erityiset apuvälineet