Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma

Toiminnallinen tasa-arvosuunitelma

Nakkilan perusopetuksen opetussuunnitelmaan on sisällytetty sukupuolisen tasa-arvon ohjaussuunnitelma.

1. Tasa-arvotilanteen selvittäminen

Laadimme oppilaille (65) tasa-arvokyselyn, johon oppilaat (59) vastasivat 25.1.2017. Vastauksista käy ilmi, että Viikkalan koulun oppilaat kokevat tulleensa tasa-arvoasioissa kohdelluiksi hyvin. Perusteluista käy ilmi, että oppilaat kokevat olonsa turvalliseksi.
Alla olevasta taulukosta näkyy kyselyn tulokset.

    Hyvin Huonosti
1. Miten sinua kohdellaan koulussa? 57 2
2. Miten sinut huomioidaan koulussa? 57 2
3. Miten sinua kohdellaan koulussa sukupuolesi mukaan (tyttö/poika)? 52 7
    Kyllä Ei
4. Kuunnellaanko sinun ajatuksiasi / näkemyksiäsi koulussa? 57 2
5. Koetko olosi turvalliseksi? 57 2

Perustelut niissä vastauksissa, joissa oppilaat kokivat tasa-arvoisessa kohtelussa puutteita, kohdistuivat kaverisuhteisiin (esim. Kaverit eivät aina kuuntele, minua tönitään).

2. Toimenpiteiden valinta

Huomioimme kyselyssä esille tulleet epäkohdat.

Kannustamme oppilaita kohtelemaan toisiaan tasa-arvoisesti ja tasapuolisesti eri tilanteissa. Puutumme tasa-arvoasioissa havaitsemiimme epäkohtiin, joista koko Viikkalan koulun henkilökunta on vastuussa.

3. Arviointi ja seuranta

Suunnitelman toteutumista arvioidaan kolmen vuoden välein tekemällä oppilaille tasa-arvokysely. Seuraava tarkasteluajankohta on 31.1.2020. Oppilaamme ovat osallistuneet KiVa Koulu -kyselyyn, joten emme ole tehneet erillistä kyselyä koullumme oppilaille. Tasa-arvokysely tehdään omassa koulussa tammikuussa 2022.

Suunnitelmaa päivitetään tehtyjen kyselyjen pohjalta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä