Yhteinen vastuu koulupäivästä

Yhteinen vastuu koulupäivästä

Hyvä ja turvallinen koulupäivä rakentuu siitä periaatteesta, että kouluyhteisö tehtävästä riippumatta kantaa yhdessä vastuuta hyvinvoinnin edistämisestä koulutyössä. Opetussunnitelman mukainen opetus, oppilashuolto ja tuki koulupäivän aikana sekä toimiva oppimisympäristö ovat jokaisen oppilaan oikeus ja etu. Opetuksessa ja kasvatuksessa huomioidaan oppilaiden tarpeet, edellytykset ja vahvuudet.

Koulun henkilökunta keskustelee ja suunnittelee yhdessä koulun yhteiset perustoimintatavat ja huolehtii niiden toteuttamisesta. Suunnittelussa huomioidaan oppilaskunnan näkemykset ja ehdotukset ja ollaan vuorovaikutuksessa vanhempien ja vanhempainyhdistyksen kanssa. Oppilashuoltoon, erityisopetuksesta vastaaviin tahoihin ja terveydenhuoltoon ollaan säännöllisesti yhteydessä sekä tehdään yhteistyötä oppilaan tukemiseksi.

Opettajan vastuu opetusryhmästä
Opettajat vastaavat opetuksen edellyttämistä pedagogisista ratkaisuista. Opettajat seuraavat oppilaiden oppimista, työskentelyä ja hyvinvointia sekä pyrkivät tunnistamaan mahdolliset vaikeudet ja kohdentamaan käytössä olevia tukitoimia mahdollisuuksien mukaan. Oppilaan mahdollisiin poissaoloihin puututaan. Oppilaan opetuksessa ja kasvatuksessa tehdään opettajien ja vanhempien kesken yhteistyötä.

Oppilaan vastuu oppimisesta
Oppilaan tulee kantaa oma vastuunsa koulutyöstä. Hänen tulee suhtautua reilusti ja arvostavasti koulutovereihin ja koulun henkilökuntaan. Oppilaan tulee noudattaa koulun yhteisiä sääntöjä ja toimintatapoja. Oppilaan tulee suorittaa tehtävänsä tunnollisesti.

Koulu ja koti ohjaavat yhdessä oppilaita toimimaan lain edellyttämällä tavalla ja tukevat oppilaita heidän koulutyössään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä