Työtavat

Työtavat

Työtavat
Viikkalan koulussa oppilaita osallistetaan eri tavoin esim. ottamalla heitä mukaan päivänavauksiin käyttäen erilaisia ilmaisullisia keinoja ja draamaa. Yhdysluokissa toimiminen antaa luontevan mahdollisuuden oppilaiden keskinäiseen auttamiseen ja yhteistyöhön ja jo opittujen luokan tapojen oppimiseen.

Koulussamme j
ärjestetään koko koulun yhteisiä toimintapäiviä. Oppimisessa huomioidaan taitoaineiden merkitystä sekä kriittistä ja luovaa ajattelua. Koulussamme pidetään tärkeänä oppilaiden erilaisten töiden esille laittamista.

E
riyttämällä tuetaan oppilaan itsetuntoa ja motivaatiota sekä turvataan oppimisen rauhaa. Tulevaisuudessa tarvittavia tieto- ja viestintäteknologisia taitoja harjoitellaan sopivien tehtäväsisältöjen sen mahdollistaessa eri luokkatasoilla. Työtapojen valinnassa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan myös oppilaiden mielipiteet ja toiveet. Oppilaiden itseohjautuvuus on tärkeä tavoite kaikessa tekemisessä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä