Toimintakulttuuri

Toimintaympäristö

Oppiva yhteisö
Viikkalan koulu on lapsille turvallinen ja innostava kasvu- ja oppimisyhteisö. Koulussa on ammattitaitoinen henkilöstö, joka yhdessä ja yhteisin periaattein kasvattaa ja opettaa lapsia tähän hetkeen ja tulevaisuuden maailmaan. Viikkalan koulussa arvostetaan jokaista ja huomioidaan lasten erilaiset taustat. Oppilaita kannustetaan omatoimisuuteen ja itsestä vastuunottamiseen. Yhdessä tehden, toinen toiselta oppia saaden ja virheet hyväksyen lapset löytävät oppimisen ilon. Myönteisessä ja avoimessa ilmapiirissä oppilaille muodostuu realistinen ja positiivinen käsitys itsestään. Viikkalan koulussa arvostetaan työhön keskittymistä, pitkäjänteisyyttä ja töiden loppuunsaattamista.

Hyvinvointi ja turvallinen arki
Viikkalan koulun arjen koulutyössä pyritään kiireettömyyteen ja asioiden ennakointiin. Oppilaat tietävät etukäteen päivän kulun, mikä luo turvallisuutta ja rauhallisuutta koulun arkeen.
Tärkeä hyvinvointiin vaikuttava tekijä on välituntiliikunta. Oppilaat osallistuvat välituntileikkien ja -pelien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Yhteiset ohjatut leikit lisäävät liikkumisen iloa ja vaikuttavat mielen hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Liikkuva koulu
Liikkumista lisätään seuraavilla toimilla: ohjatut välituntitoiminnot, pihan hyödyntäminen opetuksessa, lähialueelle tehtävät retket, taukojumpat ja liikuntaleikit, lähialueen tapahtumiin siirtyminen kävellen ja rentoutusharjoitukset. 

Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely
Koulussamme on kolme yhdysluokkaa. Eri-ikäiset oppijat ovat pääasiassa yhdessä ja tuntikehyksen sallimissa puitteissa myös omissa ikäkauden ryhmissä. Osa oppiaineista opiskellaan vuorokurssiperiaatteella (äi, ue, hi, yt). Työskentelytapoja harjoitellaan monipuolisesti eri vuosiluokilla.
Tieto- ja viestintäteknologiset taidot (Tvt-taidot) ovat apuna tiedon omaksumisessa.

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
Vierasta kieltä (englanti ja ruotsi) käytetään koulun arjessa yli oppiainerajojen, myös mahdollisten projektien ja teemaviikkojen avulla.

Osallisuus demokratia ja yhdenvertaisuus
Oppilaat ovat mukana toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä, arvioinnissa ja toisista huolehtimisessa esimerkiksi seuraavilla toimintamuodoilla:
Oppilaskuntatoiminta
Kummitoiminta

Yhteisyö eri hallinnonalojen kanssa

  1. Seurakunnan pitämät päivänavaukset ja koululaisjumalanpalvelukset sekä muut mahdolliset kirkkovuoteen liittyvät teematapahtumat
  2. Urheiluseurojen ja muiden järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö
  3. Yritysvierailut

Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen
Koulussa opastetaan vastuullista suhtautumista ympäristöön. Oppilaat oppivat kierrätyksen periaatteet koulutyön käytännössä sekä pitämään ympäristön siistinä. Kestävän kehityksen tavoitteet pyritään huomioimaan koulutyössä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä