Opetuksen järjestämistapoja

Opetuksen järjestämistapoja

Yhdysluokkaopetus
Koulussamme opetus toteutetaan osittain seuraavissa oppiaineissa vuorokurssiperiaatteella: Ympäristötieto, uskonto ja historia.

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koulussamme opiskellaan vuosiluokkasidonnaisesti, mutta erityisissä tapauksissa on yksittäisellä oppilaalla mahdollisuus opiskella vuosiluokkiin sitomattomasti esim. yhdessä oppiaineessa. Tällöin oppiaineen opinnoissa edetään vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta opintokokonaisuuksittain.
Asiassa edetään seuraavasti:
  1. Vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen siirtymistä pohditaan huolellisesti yhdessä vanhempien, oman opettajan, erityisopettajan ja rehtorin kanssa.
  2. Rehtori tekee esityksen sivistysjohtajalle oppilaan siirtymisestä vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen.
  3. Sivistysjohtaja tekee hallintopäätöksen oppilaan siirtymisestä vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen.
  4. Oppilasta opettava opettaja laatii oppilaalle oppimissuunnitelman.
  5. Vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen siirryttäessä huolehditaan oppilaan kohdalla opintosuunnitelman jatkuvuudesta yläkoulussa.
Erityistilanteet (POL 18§)
Oppilaan opetus järjestetään tapauskohtaisesti, kun opetusta ei ole mahdollista järjestää omassa koulussa lähiopetuksena esim. terveydellisistä syistä.

Sairaalakoulu
Opetus suunnitellaan yhteistyössä oman ja mahdollisesti sairaalakoulun, huoltajan ja oppilaan kesken. Järjestelyiden tavoitteena on, että oppilas etenee mahdollisuuksiensa mukaisesti oppiaineissa sekä kykenee säilyttämään sosiaaliset suhteensa luokkatovereihinsa ja kouluun. Koulun puolelta nimetään vastuuhenkilö.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä