Kirkonkylän koulu

Poissaoloista

Opettaja seuraa oppilaan poissaoloja ja niiden syitä. Tämän vuoksi toivomme vanhempien heti ilmoittavan oppilaan poissaolosta ja sen syystä suoraan opettajalle. Kätevimmin se onnistuu Wilmalla tai sähköpostilla. Muihin kuin sairaudesta johtuviin poissaoloihin on huoltajan hyvissä ajoin anottava lupa. Enintään kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää luokanopettaja; pidemmän poissaolon myöntää rehtori.

Koulun loma-aikojen ulkopuolelle jäävät poissaolot

Mikäli vanhemmat pyytävät oppilaalle vapautusta koulutyöstä perheen loman vuoksi, tulee oppilaan jättää opettajalle selvitys siitä, miten hän huolehtii koulutyöstään poissaolon aikana niin, ettei hän jää opinnoissaan muista jälkeen perheen loman aikana.