Metsolan koulu

Toiminta-ajatus

Positiivista minäkuvaa rakentaen ohjataan lasta hankkimaan elämässään tarvittavia tietoja ja taitoja.

Tavoitteeseen pyritään perustietojen ja taitojen oppimisen, yhteistoiminnan, tekemällä oppimisen ja nykyaikaisten viestintätaitojen oppimisen avulla.