Metsolan iltis

Metsolan iltapäivätoiminta


Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään arkisin koulun toiminta-aikana klo 12-17, koulun tiloissa.
Iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä, lapsen tunne-elämää, sosiaalista kehitystä ja eettistä kasvua. Toiminnan tulee lisäksi edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta.

Iltapäivätoiminta kootaan seuraavista sisällöllisistä kokonaisuuksista:
*eettinen kasvu ja yhdenvertaisuus
*leikki ja vuorovaikutus
*liikunta ja ulkoilu
*Ruokailu ja lepo
*kulttuuri ja perinteet
*käden taidot ja askartelu
*mediataidot
*kuvallinen, musiikillinen, kehollinen ja kielellinen ilmaisu
*arkiaskareet, elinympäristö ja kestävä elämäntapa
*erilaiset tiedolliset ja taidolliset aihepiirit

Kerhomaksu on 100€/kk kun kerhossaoloaika enintään klo 16.00 asti
130€/kk kun kerhossaoloaika enintään klo 17.00 asti

Ohjaajina toimivat Päivi Ojanen, Maarit Heiskanen ja koulunkäyntiavustaja Kirsi Norrby.

Iltapäiväkerhon puh. 050-4660658

Mukavaa ja turvallista syyslukukautta!