Järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tavoitteetJärjestyssäännöt ovat tarpeelliset suurehkon kouluyh­teisön toiminnalle, jotta pystytään aikaansaamaan aktii­vinen, opiskelumyönteinen, hyviä käytöstapoja edistävä, turvallinen ja viihtyisä opiskeluympäristö.Koulualue

Koulualueena pidetään Metsolan koulun koulurakennusta ja sitä ympä­röivää tonttialuetta. Välituntialue on koulu­rakennuksen ja aidan rajoittama alue.Päivittäisen työskentelyn eri vaiheet

Koulupäivä aloitetaan lyhyellä yhteisellä luokan hetkellä. Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti koulun työjärjestyksen mukai­sesti.

 

Koulun pihalla

- Saavun koulun pihaan sopivasti ennen kou­lun alkamista.

-Koulun pihalla on valvonta välituntisin klo 9.45 alkaen

- Huolehdin ympäristöstä pitäen koulualueen siistinä enkä tahallani vahingoita pihavälineitä, puita tai istutuksia .

- Pyrin välttämään vaarallisia leikkejä, kuten tuuppimista, tönimistä, huitomista tai ryntäilyä sisältäviä leikkejä. Huomioin myös muut leikkijät.

- Noudatan pihavälineiden ja kentän käyttövuoroja sekä sääntöjä

- En poistu koulun pihalta välitunnin aikana ilman opet­tajan lupaa

- Polkupyörän tai scootin ym. säilytän sille varatussa telineessä lukit­tuna

- Tapaturmasta tai vahingosta ilmoitan lähimmälle aikuiselle

-En heittele lumipalloja, kiviä tai muuta sellaistaMatkapuhelimet

-Puhelinta voidaan käyttää koulussa opetustarkoitukseen. Sitä käytetään vain opettajan luvalla ja valvonnassa.Sisätiloissa

- Liikun sisätiloissa kävellen

- Otan päähineen päästäni

- Riisun ulkojalkineet eteisen matolla, opiskelemme sukkakoulussa

- Jalkineet voi vaihtaa luokassa pidettäviin sisätossuihin

- Huolehdin omista ja yhteisistä tavaroista

- Vältän rahan tuomista kouluunRuokailussa

-Pesen kädet ennen ruokailua

-Noudatan hyviä ruokailutapoja

-Opettelen käyttämään ruokailuvälineitä oikein

-Totuttelen uusiin makuihin, maistan kaikkia ruokia

-Voitelen leivän omalla paikallani

-Huomioin muut ruokailijat

-Vältän ruoan jättämistä

-Huolehdin omat ruokailuvälineet asianmukaisesti omille paikoilleen

-Laitan tuolin ruokailun jälkeen pöydän alle

-Poistun ruokailusta rauhallisesti joko luokkaan tai välitunnilleKoulumatkat

Huoltaja päättää polkupyörän käytöstä koulumatkoilla. Suosittelemme kypärän käyttöä. Koulupäivän aikana polkupyöräillessä käytetään kypärää.Koulun muu toiminta

Koulun juhlissa, retkillä ja koulun kerhoissa noudatan koulun järjestyssään­töjä.

 


Poissaolot

 

Jos oppilas jää pois koulusta, tulee hänen huoltajansa ilmoittaa mahdollisimman pian asiasta luokanopettajalle. Enintään kolmen päivän ennalta tiedetty poissaolo haetaan luokanvalvojalta. Kolmea päivää pitempi poissaolo haetaan rehtorilta Wilman kautta.Tupakointi ja päihteet

Tupakointi ja päihteiden käyttö on kielletty.Työrauha

Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen kantamaan vastuun hyvän työskentelyilmapiirin syntymisestä ja viih­tyvyydestä. Tästä syystä jokaisen tulee käyttäytyä rau­hallisesti, hyviä tapoja noudattaen ja koulun järjestyssääntöjä noudattaen. Kiusaaminen on kielletty ja siihen puututaan koulun erillissuunnitelmien mukaisesti.Määräykset

Asioissa, joista ei järjestyssäännöissä erikseen määrä­tä, noudatetaan perus­koulua koskevia säännöksiä ja mää­räyksiä sekä opettajien antamia ohjeita ja yleisiä hyviä käytöstapoja.