Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt (päivitetty 09/2019)

Järjestyssääntöjen tavoitteet

Järjestyssäännöt ovat tarpeelliset suurehkon kouluyh­teisön toiminnalle, jotta pystytään aikaansaamaan aktii­vinen, opiskelumyönteinen, hyviä käytöstapoja edistävä, turvallinen ja viihtyisä opiskeluympäristö.Järjestyssäännöt/Metsolan koulu (päiv. 4.9.2019)

Koulualue
Koulualueena pidetään Metsolan koulun koulurakennusta ja sitä ympä­röivää tonttialuetta. Välituntialue on koulu­rakennuksen ja aidan rajoittama alue. Koulualue on koulun käytössä klo 8.00-15.00. Eskari ja iltapäiväkerho toimivat koululla kello 17 asti, heillä on etuajo-oikeus pihan toimintoihin.

Koulun pihalla
- Saavun koulun pihaan sopivasti ennen kou­lun alkamista.
- Koulun pihalla on valvonta välituntisin klo 9.00 alkaen
- Huolehdin ympäristöstä pitäen koulualueen siistinä enkä tahallani vahingoita pihavälineitä, puita tai istutuksia. Palautan lainaamaani välineet takaisin paikoilleen.
- Pyrin välttämään vaarallisia leikkejä, kuten tuuppimista, tönimistä, huitomista tai ryntäilyä sisältäviä leikkejä. Huomioin myös muut leikkijät.
- Noudatan pihavälineiden ja kentän käyttövuoroja sekä sääntöjä
- En poistu koulun pihalta välitunnin aikana ilman opet­tajan lupaa
- Polkupyörän tai scootin ym. säilytän ensisijaisesti sille varatussa ulkotelineessä lukit­tuna. Muussa tapauksessa säilytyksestä sovitaan opettajan kanssa. Scoottaus, pyöräily ja skeittaus tapahtuu vain Just ride-radalla kypärä päässä.
- Tapaturmasta tai vahingosta ilmoitan lähimmälle aikuiselle
- En heittele lumipalloja, kiviä, keppejä tai muuta sellaista.Matkapuhelimet
-Puhelinta voidaan käyttää koulussa opetustarkoitukseen. Sitä käytetään vain opettajan luvalla ja valvonnassa opetustarkoitukseen. Kännykällä kuvaaminen ja tallentaminen kouluympäristössä ja bussimatkoilla kielletty. Koulupäivän aikana kännykkä säilytetään repussa äänettömänä.
-Asiasta keskusteltu ja sovittu yhteisesti huoltajien kanssa syksyn 2018 vanhempainillassa.


Sisätiloissa
- Liikun sisätiloissa kävellen
-Kuljen käytävää pitkin, en esim. ruokalan läpi
- Otan päähineen päästäni sisään tullessani
- Riisun ulkojalkineet eteisen matolla, opiskelemme sukkakoulussa
- Jalkineet voi vaihtaa luokassa pidettäviin sisäjalkineisiin
- Huolehdin omista ja yhteisistä tavaroista
- Vältän rahan tuomista kouluunRuokailussa
- Pesen kädet ennen ruokailua
-Noudatan hyviä ruokailutapoja
-Opettelen käyttämään ruokailuvälineitä oikein
-Totuttelen uusiin makuihin
- Maistan salaattibuffasta ainakin kahta makua
-Voitelen leivän ruokapöydässä omalla paikallani
-Huomioin muut ruokailijat esim keskustelen hiljaisella äänellä vierustoverin kanssa.
-Vältän ruoan jättämistä, otan aluksi lautaselle sen verran, että varmasti jaksan syödä.
-Huolehdin omat ruokailuvälineet asianmukaisesti omille paikoilleen
-Jätän ruokailupaikkani siistiksi lähtiessäni
-Poistun ruokailusta rauhallisesti
Koulumatkat

Huoltaja päättää polkupyörän ym. kulkuvälineiden käytöstä koulumatkoilla. Suosittelemme kypärän käyttöä ja pyörän lukitsemista. Koulupäivän aikana polkupyöräillessä ja muilla välineillä liikkuessa käytetään kypärää.


Koulun muu toiminta
Koulun juhlissa, retkillä, koulun kerhoissa ja iltapäivätoiminnassa noudatetaan koulun järjestyssään­töjä.
En syö purukumia koulualueella.


Poissaolot
Jos oppilas jää pois koulusta, tulee hänen huoltajansa ilmoittaa ennen koulupäivän alkua poissaolosta luokanopettajalle. Enintään kolmen päivän ennalta tiedetty poissaolo haetaan luokanvalvojalta. Kolmea päivää pidempi poissaolo haetaan rehtorilta Wilman kautta.

Jos oppilas ei pysty osallistumaan terveydentilansa takia liikunnan opetukseen tai välitunneille, opettaja järjestää oppilaalle korvaavia tehtäviä. Oppilasta ei vapauteta koulutyöstä liikuntatuntien ajaksi.Vaaralliset aineet ja esineet
Tupakointi, päihteet ja energiajuomat on kielletty.
Vaaralliset esineet ja tulentekovälineet on kielletty.Työrauha
Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen kantamaan vastuun hyvän työskentelyilmapiirin syntymisestä ja viih­tyvyydestä. Tästä syystä jokaisen tulee käyttäytyä rau­hallisesti, hyviä tapoja ja koulun järjestyssääntöjä noudattaen. Kiusaaminen on kielletty ja siihen puututaan koulun erillissuunnitelmien mukaisesti.Määräykset
Asioissa, joista ei järjestyssäännöissä erikseen määrä­tä, noudatetaan perus­koulua koskevia säännöksiä ja mää­räyksiä sekä opettajien antamia ohjeita ja yleisiä hyviä käytöstapoja.