Oppilaskunta

Oppilaskunnan toiminta

Tavoitteina on

- osallistaa oppilaita koulumme tapahtumissa
- kehittää koulumme toimintaa
- lisätä oppilaiden viihtyvyyttä koulussamme
- ottaa mukaan oppilaita tekemään päätöksiä koulua koskevissa asioissa
- osallistua mahdollisuuksien mukaan vanhempainyhdistyksen toimintaan

Oppilaskuntaan on valittu jokaiselta luokalta 1 oppilas ja varaedustaja.

Oppilaskunnasta valitaan joka syksy 2-4 oppilasta Varttivaltuustoon, joka kokoontuu
vapaa-aikana noin kerran kuussa. Koulumme Varttivaltuuston edustajat valitaan 5-6luokilta.

Oppilaskunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa, tiistaisin klo 14 Metsolan koulun kirjastossa, joskus useamminkin.

Oppilaskunnan ilmoitustaululta voi seurata tulevia tapahtumia, jossa olemme mukana.
Otamme mielellämme vastaan palautetta ja ehdotuksia tulevalle kaudelle.

Oppilaskunnan ohjaava opettaja:
Marja-Terttu Pokkinen ja Johanna Pirinen