Koulukuraattori

KOULUKURAATTORI

Koulukuraattorin tehtävänä on tukea oppilaiden koulunkäyntiä, kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on ennaltaehkäistä oppilaiden koulunkäyntiin liittyvien vaikeuksien syntyä ja olla apuna ratkomassa jo syntyneitä pulmia. Koulukuraattori tekee yhteistyötä oppilaiden, heidän vanhempiensa, opettajien, kouluyhteisön ja koulun ulkopuolisten viranomaisten sekä muiden asiantuntijoiden kanssa. Kuraattori toimii myös koulun oppilashuoltotyöryhmän jäsenenä. Yhteistyö perustuu luottamuksellisuuteen.

Viinijärven koulun kuraattorina toimii Jaana Raatikainen. Hänen aikataulut ja yhteystiedot ilmoitetaan vanhemmille wilman kautta myöhemmin.

Työmenetelminä kuraattorilla ovat mm. keskustelut, haastattelut ja ohjaus. Oppilas voi hakeutua koulukuraattorin luo keskustelemaan oma-aloitteisesti tai opettajien, huoltajien, terveydenhoitajan tms. ohjauksella esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • koulunkäynnin haasteet, kuten runsaat poissaolot, motivaation puute

  • koulunkäynnin käydessä muuten raskaaksi

  • koulukiusaaminen, kaveripulmat tai yksinäisyys

  • ongelmat perheessä/kotona tai vapaa-aikana

  • käyttäytymisen haasteet, päihteiden käyttö

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä