Kuraattoritiedote

Koulukuraattorin tehtävänä on oppilaiden tukeminen erilaisissa koulunkäyntiin, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Pyrkimyksenä on ehkäistä koulunkäyntiin liittyviä tai siihen vaikuttavia pulmia sekä löytää ratkaisuja jo mahdollisesti olemassa oleviin ongelmiin.

Kuraattorin palvelut ovat osa koulun opiskelijahuoltoa. Kaikilla koulun oppilailla on oikeus saada kuraattorin palveluja halutessaan ja tarvitessaan. Koulukuraattorin luokse voi tulla juttelemaan tai sinne voidaan aikuisten taholta ohjata mm.

  • jos on pulmia koulunkäynnissä; ei jaksa, ei innosta tai on muuten hankalaa
  • koulukiusaamiseen ja kaveripulmiin liittyvissä asioissa
  • perheeseen ja kotiin liittyvien pulmien vaivatessa mieltä
  • käyttäytymiseen ja päihteiden käyttöön liittyvissä ongelmissa sekä
  • vapaa-ajan pulmiin liittyen

Kuraattoreita sitoo vaitiolovelvollisuus ja keskustelut oppilaiden kanssa ovat luottamuksellisia. Yhteistyö kodin kanssa on tärkeää ja toivottavaa. Kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu, mitä pienemmästä koululaisesta on kyse. Kotiin otetaan yhteyttä silloin kun oppilas on siihen itse halukas tai kun asian luonne sitä muuten vaatii, esimerkiksi oppilaan terveyden tai turvallisuuden ollessa uhattuna. Yhteistyö kodin kanssa tapahtuu siten, että oppilas on siitä tietoinen. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä myös mahdollisten muiden tukitahojen kanssa, mikä myös tapahtuu niin kodin kuin oppilaan itsensäkin kanssa asiasta keskustellen.

Kuraattorin työtila sijaitsee koulun yläkerrassa terveydenhoitajan huoneen vieressä olevassa lepohuoneessa. 
Kuraattori Heikki Argillander on Viinijärven koululla tiistaisin ja torstaisin.

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä