4. Esiopetuksen toteuttamisen periaatteet

Laukaassa

Laukaan kunnassa esiopetusta järjestetään kouluissa ja päiväkodeissa. Tavoitteena on paikallisen esiopetuksen opetussuunnitelman avulla toteuttaa yhtenäistä ja laadukasta esiopetusta huomioiden Laukaan kunnan erityispiirteet. Esiopetuksessa painotetaan lapsilähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä, monipuolisia työtapoja, toiminallisuutta sekä vanhempien osallisuutta. Tärkeää on myös toiminnan jatkuva arviointi ja kehittäminen.