7. Erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuva esiopetus

Laukaassa

Laukaan esiopetusuunnitelmaa ohjaa yleinen, valtakunnallinen lainsäädäntö sekä esiopetussuunnitelman perusteet. Erityiseen maailmankatsomukseen kuuluville oppilaille sovelletaan laukaalaista esiopetussuunnitelmaa, mutta henkilökohtaisissa opetussuunnitelmissa huomioidaan perheiden toiveet maailmankatsomuksellisia erityispiirteitä kunnioittaen.