7. Erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuva esiopetus

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteetValtioneuvosto voi myöntää rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle luvan esiopetuksen järjestämiseen [130] . Järjestämisluvassa opetuksen järjestäjälle voidaan määrätä erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuva erityinen koulutustehtävä.

Erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvassa esiopetuksessa toiminnan, kasvatuksen ja opetuksen tulee noudattaa esiopetukselle asetettuja yleisiä tavoitteita sekä oppimiskokonaisuuksien toteuttamiselle asetettuja yhteisiä tavoitteita.
Esiopetuksessa noudatetaan näitä esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita sitouttamatta lapsia tiettyyn opetuksen taustalla olevaan maailmankatsomukseen tai kasvatusjärjestelmän taustalla olevaan arvo- ja kasvatusfilosofiseen järjestelmään. Poikkeamista ja painotuksista määrätään järjestämisluvassa ja valtioneuvoston asetuksessa [131].

[130] Perusopetuslaki 7 § (628/1998)
[131] Valtioneuvoston asetus (422/2012) 3 § ja 10 §
 

Laukaan esiopetussuunnitelman sisältö

Laukaan esiopetussuunnitelmaa ohjaa yleinen, valtakunnallinen lainsäädäntö sekä esiopetussuunnitelman perusteet. Erityiseen maailmankatsomukseen kuuluville oppilaille sovelletaan laukaalaista esiopetussuunnitelmaa, mutta henkilökohtaisissa opetussuunnitelmissa huomioidaan perheiden toiveet maailmankatsomuksellisia erityispiirteitä kunnioittaen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä