Yhteistyö siirtymävaiheissa

Muu varhaiskasvatus ja perusopetus

Siirtyminen kotoa tai aiemmasta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kouluun ovat lapsille tärkeitä elämänvaiheita. Onnistunut siirtyminen edistää lasten turvallisuuden tunnetta ja hyvinvointia sekä heidän kasvu- ja oppimisedellytyksiään. Siirtymävaiheiden käytäntöjen tulee olla suunnitelmallisia. On tärkeää, että paikallisissa varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevissa suunnitelmissa on yhtenäinen linja siirtymävaiheisiin liittyvistä käytännöistä. Käytäntöjä arvioidaan ja kehitetään henkilöstön yhteistyössä. Huoltajilta saatu palaute otetaan kehittämisessä huomioon.

Opetuksen järjestäjä luo yhteistyön ja tiedon siirron käytänteet, joiden avulla lasten siirtyminen kotoa tai aiemmasta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja sieltä perusopetukseen tapahtuu mahdollisimman joustavasti lasten kasvua ja oppimista tukevalla tavalla. Tavoitteena on, että opetuksen, oppimisen tuen sekä oppilashuollon järjestämisen kannalta keskeinen tieto siirtyy lapsen siirtyessä yksiköstä toiseen tai koulutusasteelta toiselle. Tiedon siirrossa noudatetaan voimassa olevia säännöksiä[1]. Esiopetuksen tai perusopetuksen siirtymävaiheissa ja erityisesti poikkeuksellisesta aloittamisajankohdasta päätettäessä hyödynnetään aikaisempien ja tulevien opettajien asiantuntemusta lapsen kasvun ja oppimisen etenemisestä ja tukemisesta.

Lapsen ja huoltajan kanssa keskustellaan esiopetukseen ja kouluun siirryttäessä alkavan opetuksen tavoitteista, tehtävästä sekä toimintatavoista. Tavoitteena on, että lapset ja huoltajat tutustuvat esi- ja alkuopetuksen oppimisympäristöihin, toimintaan ja henkilöstöön jo ennen opetuksen alkua. Perusopetukseen siirtyville lapsille ja heidän huoltajilleen annetaan tietoa perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

[1] Perusopetuslaki 40-41 § (642/2010)

Siirtymävaiheet Lapinlahdella

Esiopetukseen ilmoittaudutaan helmikuussa kotiin lähetetyllä lomakkeella. Ilmoittautumisen perusteella lapset kutsutaan keväällä tutustumaan esiopetusyksikköön. Lapsen siirtyessä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen opetuksen kannalta tarpeellinen tieto ja lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma siirretään esiopetukseen ja tarvittaessa pidetään tiedonsiirtopalaverit. Kiertävä erityislastentarhanopettaja siirtää tiedot tukea tarvitsevista esiopetukseen tulevista lapsista perhepäivähoidosta ja päiväkodeista. Esiopettaja kokoaa tiedot lapsista (vasu, lene-testi neuvolasta ja mahdolliset lausunnot) elokuun aikana.

Esiopetuksesta perusopetukseen siirtymisen vaiheet on suunniteltu yhdessä perusopetuksen henkilöstön kanssa. Tammikuussa esioppilaille tehdään tarvittaessa kouluvalmiuden arviointi, joiden vastuuhenkilönä on kiertävä erityislastentarhanopettaja. Lapsen siirtyessä perusopetukseen pidetään tiedonsiirtopalaveri esiopettajan ja tulevien opettajien kesken. Tiedonsiirtopalaverien koollekutsujana on esiopettaja. Toukokuussa järjestetään koulutulokkaiden tutustumispäivä (vastuuhenkilö luokanopettaja) ja alkusyksystä vanhempainilta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä