2. Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

Esiopetuksen suunnittelu ja toteutus

Esiopetus on tärkeä ajanjakso lapsen elämässä. Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. Leikkiessään ja toimiessaan erilaisissa oppimisympäristöissä lapset laajentavat osaamistaan eri tiedon- ja taidonaloilla. Esiopetuksessa lapsilla on tilaisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojensa vahvistamiseen. Tavoitteena on, että lapset oppivat arvostamaan ihmisten yhdenvertaisuutta ja omaa ainutlaatuisuuttaan.

Esiopetuksen keskeinen tehtävä

Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Toimintaa suunnitellaan lapsilähtöisesti ja sen tehtävä on vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestään oppijana. Esiopetusta kehitetään inkluusion periaatteiden mukaisesti. Esiopetuksella on suuri merkitys lasten kasvun ja oppimisen tuen tarpeiden varhaisessa havaitsemisessa, tuen antamisessa ja samalla vaikeuksien ehkäisemisessä.

Esiopetuksen järjestäminen Lapinlahdella

Lapinlahden sivistyslautakunta vahvistaa vuosittain esiopetusta antavat yksiköt ja nimeää lapsille esiopetuspaikat. Esiopetusta järjestetään Lapinlahdella päiväkodeissa ja Martikkalan ja Paloisten kouluissa. Lapselle tarjotaan tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen riippumatta siitä, missä esiopetusta toteutetaan.

Erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään integroituna esiopetusryhmiin. Erityisen tuen piirissä oleville lapsille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Lasten osallistumista esiopetukseen seurataan esiopetusyksiköissä. Huoltajien tulee ilmoittaa kaikista lapsen poissaoloista esiopetusyksikköön. Yli viiden päivän poissaolot muista kuin sairaudesta johtuvista syistä anotaan poissaolohakemuksella päiväkodin johtajalta tai rehtorilta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä