1. Opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma

Lapinlahden esiopetussuunnitelman laatiminen

Esiopetuksen opetussuunnitelman rakenne noudattaa opetushallituksen antaman esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 käsittelyjärjestystä ja rakennetta, johon paikallinen osuus lisätään asianomaisiin kohtiin.

Lapinlahden esiopetussuunnitelma tehdään kuntakohtaisena kaikkia Lapinlahden esiopetuksen yksiköitä koskevana. Suunnitelma on laadittu työryhmissä, joissa esiopetuksen henkilöstön lisäksi on ollut edustajia varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta. Sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijat ovat mukana esiopetussuunnitelman laatimisessa. Paikalliset erityispiirteet, kuten kulttuuri, luonto ja liikkuminen otetaan huomioon esiopetussuunnitelman laatimisessa. Huoltajille järjestetään mahdollisuus kommentoida opetussuunnitelmaa netin kautta.

Opetussuunnitelma laaditaan suomen kielellä annettavaa esiopetusta varten. Muilla kielillä annettavaa esiopetusta varten laaditaan opetussuunnitelma, jos sellaiselle ilmenee tarvetta. Opetussuunnitelma julkaistaan kirjallisena ja sähköisenä (pdf) versiona.

Esiopetusyksiköiden henkilöstö laatii paikallista opetussuunnitelmaa tarkentavan yksikkökohtaisen vuosisuunnitelman. Suunnitelmaa ja sen toteutumista arvioidaan ja kehitetään yksikkökohtaisilla suunnittelupäivillä. Eri yksiköiden esiopettajat kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa suunnittelemaan, arvioimaan ja kehittämään esiopetuksen opetussuunnitelmaa. Huoltajat ja lapset osallistuvat yksikkökohtaisten vuosittaisten suunnitelmien arviointiin ja kehittämiseen mm. vanhempainiltojen, kyselyjen, yksilöllisten keskustelujen ja lapsen oman oppimissuunnitelman laatimisen ja arvioinnin kautta.

Opetussuunnitelma ja sitä tarkentavat yksikkökohtaiset suunnitelmat julkaistaan kunnan kotisivuilla ja Peda-net:ssa. Yksikkökohtaiset suunnitelmat ovat nähtävillä ja luettavissa esiopetusyksiköissä jo tutustumispäivänä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä