Pienryhmätoiminta

Pienryhmätoiminnan tavoitteet

  • kiireettömyys, rauhallisuus
  • yksilöllinen ja lapsen erityistarpeita huomioiva kasvatusilmapiiri
  • lasten vasuista liikkeelle lähtevä toiminnan suunnittelu ja laadukas pedagoginen toiminta (leikki)tilojen monipuolinen käyttö
  • syvennetty yhteistyö vanhempien kanssa
  • lapsen yksilöllinen kohtaaminen, hyvä lapsituntemus,lapsen oppimista kannatteleva vahva vuorovaikutus aikuisen ja lapsen välillä
  • myös hiljaisimpien lasten mielipiteiden ja ajatusten esille tulo → lapsi tulee kuulluksi, nähdyksi, huomatuksi
  • lapsen mahdollisuus yksilölliseen oppimiseen
  • lasten toiminnan suunnitelmallinen havainnointi ja dokumentointi
  • tarvittaessa kuvien ja tukiviittomien käyttö


Lasten liikuntakerho | Liikunnan Riemu