Lapsi päiväkodissa

.

LAPSEN TUOMINEN JA HAKEMINEN

 • Vastuu lapsesta on huoltajalla kunnes lapsi on luovutettu päiväkodin henkilökunnalle tai henkilökunnalta pois.

HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN
 • Kuperkeikka on vuorohoitopäiväkoti.
 • Lapsella on oikeus vuorohoitoon (eli ilta- ja viikonloppuhoitoon) vain, jos molemmat vanhemmat ovat työn tai opiskelun takia esteellisiä hoitamaan lasta / lapsia. Vuorohoitoa EI voi käyttää perheen vapaa-ajan menoihin.
 • Jos hoitoaikoja ei ole ilmoitettu, se on merkki siitä, ettei vuorohoitoa tarvita
 • Lapsella saa olla korkeintaan 5 hoitopäivää / vko. Jos lapsi tarvitsee hoitoa viikonloppuna, hänellä tulee olla vastaavasti viikolla vapaata.
KUN LAPSI TULEE PÄIVÄKOTIIN:
 • jätetään ulkojalkineet kuraeteisen kenkähyllyyn
 • pestään kädet ennen leikkeihin siirtymistä
 • Lapsi luovutetaan henkilökunnalle. Kuulumisien vaihto henkilökunnan kanssa. Ei tiedon välitystä lapsen kautta.
LAPSI PÄIVÄKODISSA:
 • nimikoidut, säänmukaiset vaatteet ja riittävästi varavaatteita
 • ruoka-aineallergiasta keittiö tarvitsee erillisen todistuksen, neuvolasta tai lääkäriltä
 • päiväkodissa lapselle annetaan vain lääkärin määräämiä lääkkeitä. Lääkkeiden antamisesta laaditaan kirjallinen lomake, joita saa henkilökunnalta.
KUN LAPSI LÄHTEE PÄIVÄKODISTA:
 • huolehditaan, että henkilökunta tietää lapsen poistumisesta
 • jos lapsen hakee joku muu kuin huoltajat, asiasta on ilmoitettava etukäteen. Muista pitää päikyssä ajantasalla tieto, kenelle meillä on lupa lapsi luovuttaa
 • päiväkotiin jäävistä vaatteista huolehtiminen, esim. kuravaatteiden huuhtelu ja lokeron siistiminen
 • tarkistathan ilmoitustaulun ryhmäeteisestä
 • Muista aina sulkea portti lasta tuodessa/hakiessa. Portin avaa ja sulkee aina vain aikuinen
 • emme luovuta lasta alle 18-vuotiaalle eikä päihtyneelle hakijalle!
KUN LAPSI EI TULE PÄIVÄKOTIIN:
 • Vanhempi ilmoittaa päiväkotiin lapsensa äkillisestä poissaolosta heti kun tietää.
 • Ilmoituksen voi tehdä soittamalla tai tekstiviestillä ryhmän puhelinnumeroon.