VASU

VASU

Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, VASU. Se myös päivitetään joka vuosi, kunnes lapsi siirtyy kouluun. Yhteistyö vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa on tärkeällä sijalla lasten hyvän ja tasapainoisen kasvun takaamiseksi. Tavoitteena on jatkossa ottaa vanhemmat ja lapset yhä enemmän mukaan toiminnan suunnitteluun tiedustelemalla heidän mielipiteitään ja toiveitaan kasvatustoiminnan suhteen. Tätä edellyttää uusi VAKA-lakikin (Varhaiskasvatuslaki).