Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto jakautuu yhteisölliseen oppilashuoltoon ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Oppilaiden hyvinvoinnin edistäminen ja haasteiden ennaltaehkäisy ja helpottaminen ovat opiskeluhuollon tavoitteita. Näiden lisäksi oppilashuollon toimijat osallistuvat oppimisen- ja koulunkäynnin tuen suunnitteluun yhdessä opetushenkilöstön kanssa.


Kuva: https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/opiskeluhuolto

Yksilökohtainen oppilashuolto

Psyykkisten, sosiaalisten tai fyysisten pulmien kohdalla koululla on velvollisuus ohjata lapsi oppilashuollon palveluihin. Tämä tapahtuu vanhemman ja/tai oppilaan suostumuksella. Oppilas itse, vanhempi, opettaja tai muu koulun henkilökunnan jäsen voi ottaa yhteyttä suoraan kuraattoriin, psykologiin, terveydenhoitajaan tai psykiatriseen sairaanhoitajaan tarpeen ilmetessä. Tarpeen mukaan muodostetaan monialainen asiantuntijaryhmä, jonka kanssa lapsen tuen tarve käydään läpi moniammatillisesti ja sovitaan toimenpiteistä.

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä ja oppimisen - ja koulunkäynnin tukiryhmä

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu muutamia kertoja vuodessa ja sen toimintaan osallistuvat opiskeluhuollon rehtori, vararehtori, opisekelujuollon toimijat, opetushenkilöstiä ja näiden mainittujen lisäksi oppilaiden ja vanhempien edustajat ja yhteistyötahot. Ryhmän tarkoituksena on edistää yleistä hyvinvointia koulussa ja koordinoida yhteisöllistä työtä. Kuka vain kouluyhteisöstä tai vanhemmista voi nostaa ryhmän käsiteltäväksi aiheita ja niistä voi olla rehtoriin yhteydessä.

Koululla toimii n. 3 viikon välein kokoontuva oppimisen- ja koulukäynnin tukiryhmä, johon kuuluvat rehtori, vararehtori, erityisopettaja, kuraattori, koulpsykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja ja kouluterveydenhoitaja. Asiakohtaisesti kokouksiin osallistuu koulun muukin henkilökunta, oppilaan vanhemmat tai asiantuntijoita.

Oppimisen - ja koulukäynnin tukiryhmän tehtävänä on

  • Tukea ja seurata yhteistyössä muun henkilökunnan apuna vaikeuksissa olevien oppilaiden opiskelua tuen kolmiportaisuuden puitteissa. Tuen kolmiportaisuus -esite: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oppimisen-ja-koulunkaynnin-tuki
  • Seurata koulun työrauhan ja oppilasturvallisuuden säilymistä ja tarvittaessa puuttua sitä häiritseviin tekijöihin.
  • Neuvotella oppimis- ja sopeutumisvaikeuksista kärsivien oppilaiden kasvatukseen ja opetukseen kuuluvista erityiskysymyksistä ja ryhtyä asioiden vaatimiin toimenpiteisiin.
Koulun oppilashuollon ja oppimisen- ja koulunkäynnin tuen keskeiset toimijat lukuvuonna 2022 - 2023:

Rehtori: Antti Lautala p. 0206158425

Vararehtori: Sirpa Tykkälä p. 0206156720

Laaja-alainen erityisopettaja: Pauliina Mannonen p. 0206156455

Koulupsykologi: Ulla Sireeni-Koistinen 0404899184 ( koululla keskiviikkoisin) / ulla-sireeni-koistinen at kymenhva.fi

Kuraattori: Elina Ruhanen 0404899437 (koululla torstaisin ja perjantaisin) / elina.ruhanen at kymenhva.fi

Hyvinvointitutor: Teija Auranen 0206155534 (koululla maanantaisin) / teija.auranen at kouvola.fi

Kouluterveydenhoitaja: Julia Juntunen 0407017227 / julia.juntunen at kymenhva.fi (koululla tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin) 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä