Huoltajalle

Maakunnallinen perusopetuksen poissaoloihin puuttumisen malli

Maakunnalinen perusopetuksen poissaoloihin puuttumisen malli
Kaunisnurmen koulun poissaoloihin puuttumisen malli => pohjana maakunnallinen poissaoloihin puuttumisen malli: https://peda.net/kouvola/perusopetus/koulut/kaunisnurmenkoulu/oppilashuolto/ps2

Keinoja poissaolojen ehkäisemiseen

Kouluun kiinnittyminen ennaltaehkäisevästi
- Opettaja seuraa poissaoloja säännöllisesti
- Opettaja merkitsee Wilmaan poissaolot heti, viimeistään koulupäivän päätteeksi
- Huoltajien toivotaan kirjaavan poissolon Wilmaan ennen koulupäivän alkua (vrt. aikuisten poissolot)
- Alkuoppilaiden (luokat 1-2) koteihin yhteydenotto aamulla, jos oppilas ei ole tullut kouluun
- Opettaja tarkastaa luokan poissaolot 4 kertaa vuodessa (loka-, joulu, helmi- ja toukokuu)
- Yhteisöllisen opiskeluhuollon konsultaatio tarvittaessa / rehtorin tukitoimet

Huoli puheeksi => välitön puuttuminen luvattomiin poissaoloihin
Poissaolojen mahdolliset korvaamiset on aina sovittava erikseen huoltajan kanssa.
Huom! Tunnin kestävä luvaton poissaolo em. mukaisesti (myös ”pommiin nukkumiset”)
Myöhästymiset: oppilaan myöhästyessä 5 kertaa, hänelle tehdään Wilmassa kasvatuskeskustelulähete.

1) Luvaton poissaolo
- Luokanvalvojan puhuttelu
- Wilma – viesti vanhemmille
- Huom! Jos 1. luvaton poissaolo kestää koko päivän, toimitaan seuraavan kohdan mukaan
2) Luvaton poissaolo
- Tunnin kasvatuskeskustelu /tehtävät luokanvalvojan valvonnassa
- Tarvittaessa mahdollisuus pyytää rehtorin apua valvonnassa
- Soitto kotiin tai ”varmistettu” Wilma-viesti
3) Luvaton poissaolo
- Ohjaus kasvatuskeskusteluun (kake-opet), Wilmaan merkintä
4) Luvaton poissaolo
- Yksilökohtainen monialainen asiantuntijaryhmä: luokanvalvoja ja opiskeluhuollon työtekijä (kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja) sekä muita henkilöitä tilanteen /tarpeen mukaan
- Tarvittaessa tehdään lastensuojeluilmoitus

Poissaoloja 30 tuntia

Selkeät sairauspoissaolot
- Wilma-viesti huoltajalle
- Tukitoimien tarjoaminen
- Tarvittaessa ohjaaminen opiskeluhuollon piiriin.

Luvattomat tai muuten epäselvät poissaolot
- Välitön reagointi
- Selvitetään poissaolojen syitä SRAS-R - koulupoissaolokyselyllä (oppilas ja huoltaja)- Lomakkeet opehuoneessa
- Perustetaan monialainen yksilökohtainen asiantuntijaryhmä (mukaan huoltaja ja opiskeluhuollon edustaja) => sovitaan vastuut, tukitoimet ja seuranta
- Konsultoidaan tarvittaessa lastensuojelua ja tehdään tarvittaessa lastensuojeluilmoitus

Yhdessä sovitut tukitoimet eivät ole auttaneet, vaan poissaolot jatkuvat (luvattomat ja muut epäselvät poissaolot):

Poissaoloja 50 tuntia
- Monialaisen asiantuntijaryhmän tapaaminen
=> Suunnitelma (kirjataan)
- Mitä on jo tehty?
- Selkeät tavoitteet
- Sovitaan konkreettisesti, mitä tehdään (vahvistetaan kouluun paluuta)
- Vastuut ja seuranta
- Tarvittaessa lastensuojelun konsultointi tai lastensuojeluilmoitus

Poissaoloja 70 tuntia
- Sosiaalilain mukainen yhteydenotto lastensuojeluun yhdessä huoltajan kanssa tai lastensuojeluilmoitus
- Seurantapalaverin sopiminen

Oppilaan kouluun paluun tukeminen
- Mitä esteitä voidaan madaltaa tai poistaa kokonaan? Mitä stressitekijöitä voidaan minimoida?
- Tarvitaanko asteittaistakoulunkåynnin lisäämistä? Oppilas voi esim. harjoitella ensin koulun pihalle tulemista, sen jälkeen kouluun sisälle ja lopulta puokkaan siirtymistyä.
- Kuka ottaa oppilaan vastaan, kun hän tulee kouluun ?
- Keskustele oppilaan kanssa, toivooko hän, että luokalle ja muille opettajille kerrotaan etukäteen kouluun palaamisesta. Yhteisesti voidaan sopia, ettei oppilaalta kysytä poissaoloon liittyen. Oppilaan kanssa voi myös harjoitella erilaisia vastausvaihtoehtoja tai vastaamatta jättämistä etukäteen.
- Mitkä asiat jännittävät oppilasta? Miten jännitystä voidaan helpottaa? Esi. jos oppilasta jännittää tunnilla vastaaminen, sovitaan, ettei häneltä odoteta alkuun viittaamista tai vastaamista.
- Kouluun paluuta voidaan helpottaa pienentämällä tavoitteita. Joskus pelkkä läsnäolo on jo suuri voitto.
- Kenen vastuulla on tiedottaa kaikkia oppilaan opettajia sovituista erityisjärjestelyistä?
- Tarvitaanko suunnitelma fyysisten oireiden varalta?
Lähde: koulukunnossa.fi

Mitä, jos poissolot vaan jatkuvat: 100 tuntia, 150 tuntia…
- Verkostopalaverit
- Uudet lastensuojeluilmoitukset
- Koulupaikkaratkaisut (tuki- ja arviointijaksot, pienryhmät, JOPO-luokat)
- Rikosilmoitus oppivelvollisuuden laiminlyönnistä

Koulupäivän rakenne/tuntien ajat

1. 8.30 - 9.15

2. 9.20 - 10.05

10.05 - 10.30 välitunti

3. 10.30 - 11.30

3. 10.30 - 11.15

4. 11.30 - 12.30

4. 11.45 - 12.30

12.30-12.45 välitunti

5. 12.45 - 13.30

13.30 - 13.45 välitunti

6. 13.45 - 14.30

7. 14.30 - 15.15

 

Tuntien 3. ja 4. aikana on ruokailut ja alku- ja loppuajat vaihtelevat

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä