Opetus

Opetus

Koulumme on yleisopetuksen erikoiskoulu, jossa annetaan perusopetus ajanmukaisella, monipuolisella ja elämyksiä sisältävällä tavalla oppilaiden ja heidän huoltajiensa toiveet huomioiden

Olemme lapsen kasvatuksen tärkeä osa yhdessä kotien kanssa. Tuemme hänen itsetuntonsa tervettä kehittymistä. Haluamme, että koulussamme kasvaa ympäristönsä huomioon ottavia, opiskeluun motivoituneita, tiedoiltaan ja taidoiltaan jatko-opiskeluun kykeneviä nuoria.

Toiminta-ajatuksemme toteuttamiseksi opetussuunnitelmamme tukena on erilliset aihekokonaisuuksiin perustuvat liitesuunnitelmat tietokoneen käytöstä, ympäristökasvatuksesta, liikennekasvatuksesta, kulttuurikasvatuksesta, perinnekasvatuksesta, viestintäkasvatuksesta, tapakasvatuksesta sekä kotiseutukasvatuksesta.

Lukuvuosien runko rakentuu aihekokonaisuusjaksojen ympärille edellä mainituista aihepiireistä.

Koulumme kasvatustyön peruskiviä ovat oppilaiden, heidän vanhempiensa ja koulun henkilökunnan hyväksymät arvot, jotka antavat leimansa kaikkeen toimintaamme.

Arvostamme

 • hyvää käytöstä
 • yhteistyökykyä
 • toisen huomioon ottamista
 • turvallisuutta
 • omatoimisuutta
 • erilaisuuden hyväksymistä
 • työympäristön rauhallisuutta
 • tiedon hankintakykyä
 • luonnon kunnioittamista
 • elämyksellisyyttä opiskelussa
 • myönteisen minäkuvan kehittymistä

Huomioimme oppilaiden yksilölliset edellytykset ja taipumukset. Pyrimme käytettävissämme olevin voimavaroin tarjoamaan valinnaisia oppiainetunteja.

Kannustamme ja opastamme omatoimisuuteen ja tiedon itsenäiseen hankintaan.

Käytämme monipuolisia työtapoja ja olemme valmiit harkitusti kokeilemaan uusiakin ulottuvuuksia.

Olemme työssämme huomaavaisia sekä kannustavia ja ohjaamme oppilaitamme myös tällä tavoin ystävällisyyteen ja erilaisuudenkin hyväksyvään kanssakäymiseen.

Koko henkilökunta kasvattaa yhdessä koulumme oppilaita esimerkillään ja toimillaan.

Tarjoamme työssämme kaiken tietomme, taitomme ja tukemme toistemme käyttöön. Huolehdimme ammattitaitomme ja työskentelyvireytemme säilymisestä kouluttautumalla mahdollisuuksien mukaan ajan vaatimuksia vastaavalla tavalla.

Henkilösuhteitamme hoidamme avoimesti keskustellen ja yritämme muutenkin huolehtia siitä, että hyvä yhteishenki vallitsee kaikkien koulun työskentelyssä mukana olevien kesken. Erityisen tärkeänä pidämme saumatonta yhteistyötä oppilaiden vanhempien kanssa.

Ylläpidämme ja kehitämme hyviä suhteita sidosryhmiimme.

Oppilasarviointitiedon avulla seurataan opetussuunnitelman toteutumista, sekä pidetään opetusmenetelmät ajan tasalla.

Lukuvuoden aikana henkilökunta käy vähintään kerran koulun toimintaan liittyvän kehityskeskustelun. Keskustelun tarkoituksena on kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että opetussuunnitelma pysyy ajan tasalla, ja että siihen tehdään tarvittaessa muutoksia.

Lukuvuoden aikana rehtori käy jokaisen henkilökuntaan kuuluvan kanssa henkilökohtaisen kehityskeskustelun. Keskustelun tarkoituksena on puolin ja toisin antaa palautetta menneestä lukuvuodesta, kertoa henkilökohtaisia toiveita työyhteisön ja -ilmapiirin parantamisesta sekä asettaa tavoitteita seuraavaksi lukuvuodeksi.

Lukuvuoden aikana rehtori käy perusopetuksen palvelupäällikön kanssa koulun toimintaan ja liittyvän kehityskeskustelun.

Oppilaiden suorituksia verrataan lukuvuoden aikana valtakunnallisiin keskiarvioihin sen varmistamiseksi, että opetuksen taso ja opetussuunnitelma pysyvät ajanmukaisella ja vähintään hyvällä tasolla.

Joka toinen vuosi oppilaille ja heidän vanhemmilleen järjestetään tilaisuus antaa koulun toiminnasta palautetta (perusopetuksen laadunarviointi), joka huomioidaan henkilökunnan kokouksissa käytävissä kehittämiskeskusteluissa.

Koulun ulkopuolelta tulevaan palautteeseen suhtaudutaan rakentavasti, ja se huomioidaan koulun kehittämiskeskusteluissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä