Varhaisiän musiikkikasvatus

Varhaisiän musiikkikasvatus

Varhaisiän musiikkikasvatus on taiteen perusopetuksen valmentavaa opetusta ja sitä annetaan perheryhmissä, musiikkileikkiryhmissä ja soitinvalmennusryhmissä. Tavoitteena on lapsen luovuuden, musiikillisten valmiuksien ja itsetunnon kehittäminen. Lapsen saadessa myönteisiä musiikillisia elämyksiä muodostuu pohja hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmille musiikkiopinnoille.

Ryhmässä toimimisen taitoja ja oppimisvalmiuksia edistetään leikinomaisella toiminnalla. Kokemuksia ja elämyksiä vahvistetaan ottamalla toiminnassa huomioon oppimisen moniaistisuus ja muiden taiteenalojen tarjoamat mahdollisuudet. Elämysten avulla ja leikin keinoin harjaannutetaan lapsen musiikillista muistia ja musiikin kuunteluvalmiuksia sekä tuetaan hänen kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystään.

Opetuksen keskeisen sisällön muodostavat musiikin elementit rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä