Musiikki (TPO)

Tervetuloa opiskelemaan musiikkia Kouvolan kansalaisopistossa!

Kouvolan kansalaisopistossa voi opiskella musiikkia kaiken ikäisenä. Opetuksessa painottuvat opiskelijoiden musiikillisten taitojen ja tietojen kehittämisen ohella yhdessä tekeminen, yhteiset elämykset ja onnistumisen kokemukset sekä opiskelijoiden omien toiveiden ja kiinnostuksen kohteiden huomioon ottaminen. Tavoitteena on luoda edellytyksiä itsenäiselle ja elinikäiselle musiikin harrastamiselle.

Kouvolan kansalaisopistossa järjestettävä musiikinopetus on taiteen perusopetuksen (TPO) yleisen oppimäärän mukaisesti tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Musiikin yleisen  oppimäärän laajuus on 500 tuntia ja opetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta ja hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan. Opinnot koostuvat yhteisistä opinnoista (300 h) sekä valinnaisista teemaopinnoista (200 h). Taiteen perusopetuksen valmentavaa varhaisiän musiikkikasvatusta annetaan musiikkileikkikoulu- ja soitinvalmennusryhmissä.

Yhteisten opintojen aikana hankitaan musiikin perustiedot ja taidot sekä kehitetään yhteismusisoinnin perustaitoja. Tavoitteena on luoda perusta sävelletyn musiikin lukutaidon, luovuuden ja musiikillisen ilmaisun kehittymiselle.

Teemaopinnoissa kehitetään ja syvennetään opiskelijan yhteisissä opinnoissa saavutettuja musiikillisia taitoja. Tavoitteena on, että opiskelija löytää teemaopintojen aikana omat tapansa ilmaista itseään ja luovuuttaan vapaasti musiikin keinoin.

Kouvolan kansalaisopiston musiikinopetukseen kuuluu:
  • varhaisiän musiikkikasvatusta (muskarit, musiikkileikkikoulu, soitinvalmennus)
  • instrumenttiopetusta (laulu, piano, poikkihuilu, kitara, mandoliini, rummut, kantele, ukulele, saksofoni)
  • orkesteri- ja yhtyesoittoa (harmonikkaryhmät, puhallinorkesterit, vanhan tanssimusiikin ystävät)
  • kuoro- ja yhtyelaulua (naiskuorot, mieskuorot, sekakuorot, lauluklubit sekä lauluyhtyeet)
  • musiikin työpajoja (pop/jazz -teoria & improvisaatio, karaokelaulun yksilö- ja pienryhmäopetus)

Katso myös Taiteen perusopetus https://peda.net/kouvola/kk/tpt
sekä Taiteen perusopetus/Musiikki https://peda.net/kouvola/kk/tpt/musiikkiPeda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä