Lasten ja nuorten voimaharjoittelu

Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemiaan kuuluvat ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta valmistuneet naprapaatit Janne Veija ja Sami Aalto ovat tehneet opinnäytetyön aiheesta Lasten ja nuorten voimaharjoittelu -Systemaattinen kirjallisuuskatsaus.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia lasten ja nuorten voimaharjoittelun tämänhetkistä tutkimustietoa. Tarkoitus oli selvittää, mitä vaikutuksia voimaharjoittelulla on sekä mikä on voimaharjoittelun pysyvyys ja harjoitettavuus lapsilla ja nuorilla.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin systemaattista kirjallisuuskatsausta. Alkuperäistutkimusten haku kohdistettiin seuraaviin tietokantoihin: Google Scholar, PubMed, Scien-ceDirect, ProQuest ja SportsDiscus. Tähän opinnäytetyöhön valikoitui mukaan yhteensä 63 alkuperäistutkimusta. Hyväksytyt tutkimukset analysoitiin sisällönanalyysin keinoin.

Sisällönanalyysiin valikoituneiden tutkimusten perusteella voidaan sanoa voimaharjoittelulla olevan monia eri vaikutuksia muun muassa luustoon, motoriseen suorituskykyyn, voimantuottoon ja erilaisiin urheilulajeihin. Näiden tutkimusten perusteella voidaan voimaharjoittelun todeta olevan turvallista lapsilla ja nuorilla, kun se on oikein toteutettua ja valvottua. Voimaharjoittelua suositellaan myös toteuttavan kaiken ikäisillä lapsilla, mutta harjoittelun vaativuus pitäisi progredioida kypsyyden ja taitojen sallimissa rajoissa. Voimaharjoittelussa pitäisi painottaa motoristen taitojen kehittämistä. Kovem-man intensiteetin harjoitteita tulisi tehdä urheilijoilla, mutta tekniikka ei saisi kärsiä. Voimaharjoittelun tulisi olla jatkuvana osana harjoitusohjelmaa varsinkin nuoremmilla, joilla voiman pysyvyys on mahdollisesti heikompi.


Opinnäytetyöhön voit tutustua tarkemmin seuraavien linkkien kautta:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/108394/janne_veija_sami_aalto.pdf?sequence=1

https://lihastohtori.wordpress.com/2016/06/29/lasten-ja-nuorten-voimaharjoittelu/Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä