Hakeminen

Urheiluakatemiaan hakeminen

Haku urheiluakatemiaan päättyy 13.3.2018 (toinen aste). Kaikki hakulomakkeet toimitetaan alla olevaan osoitteeseen.
Ammatilliseen koulutukseen on jatkuva haku.
Alla amk:n opiskelijoille hakulomake:
hakulomakeXamk.xls

Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia
Kotkan lyseo
Kirkkokatu 15
48100 Kotka

Infoa urheiluakatemiasta
info 2018.pdf

Hakijoiden on hyvä tietää, että vuoden 2017-2018 valmennuslajit eivät välttämättä ole valmennuslajeja myös lukuvuonna 2018-2019. Urheilijat hakevat urheiluakatemiaan yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Uusintahaku on keväisin ja siitä ilmoitetaan sähköpostitse mukana oleville urheilijoille

Hakulomake
hakulomake 2018.xls

Hakulomakkeena käytetään urheiluoppilaitosten käyttämää hakulomaketta. Sekä urheilijan että urheilijan valmentajan on täytettävä omat lomakkeet. Urheilijan tulee liittää omaan hakemukseen liitteeksi kopio yhteishaun hakemuksesta, jos haku tapahtuu yhteishaun yhteydessä helmi-maaliskuussa.

Valmentaja lähettää oman lomakkeen, lausunnot hakijasta, erillisenä urheiluakatemian toimipisteeseen yllä olevaan osoitteeseen. Myös valmentajan lausunnon tulee olla urheiluakatemian toimipisteessä 13.3.2018 mennessä. Saatuamme lomakkeet, ne toimitetaan pisteytettäviksi lajiliittoihin.

Ohjeita urheilijan valmentajalle lausunnon täyttämistä varten
valmentajille hakuinfo 2018.pdf

Info valintamenettelystä

Lajiliitot pisteyttävät kaikki urheilijat pistein 0-6. Paikalliset valmentajat pisteyttävät urheilijat pistein 0-5. Urheilijoiden valinta urheiluakatemiaan tapahtuu näiden pisteiden summan perusteella. Urheilijoiden sisääottamisessa huomioidaan lajikohtaisesti akatemian tila- ja valmennusresurssit.

Yhteishaun jälkeen urheiluakatemian johtoryhmä laittaa eri lajien hakijat pisteiden mukaiseen järjestykseen ja toiminnanjohtaja ilmoittaa rehtoreille akatemiaan hyväksyttyjen urheilijoiden nimet. Aiemman käytännön mukaan rehtorit myöntävät opiskelijoille oikeuden urheilijakoulutuksen valitsemiseen. Urheiluakatemiaan valittujen urheilijoiden nimet julkaistaan viimeistään 27.6.2018

Lisätietoa valintamenettelystä liitetiedostossa.
info valintamenettelysta 2018.pdf

Lisätiedot ja yhteydenotot

Urheiluakatemiaan voivat hakea myös muualla opiskelevat Etelä-Kymenlaaksolaiset urheilijat, jotka opiskelevat korkea-asteella tai urheilijat kansallisella kärkitasolla. Akatemiaurheilijan statuksen myöntää urheiluakatemian johtoryhmä. Korkea-asteella haku akatemiaurheilijaksi on jatkuva. Kaikki hakijat toimittavat hakulomakkeet akatemian toimipisteeseen.

Kaikkia liitteenä olevia lomekkeita voi saada urheiluakatemian toimipisteestä ja niitä jaetaan yläkouluissa urheiluakatemiainfojen yhteydessä.

Kaikki mahdolliset kyselyt valintamenettelystä ja valinnan tuloksista osoitetaan vain akatemian toiminnanjohtajalle.