SUEKK

SUEK

Urheiluakatemioiden Reilun kilpailun toimintaohje

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n koordinoima Reilun kilpailun ohjelma urheilujärjestöille on osa koko urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaa. Urheiluakatemiat ovat Suomen Olympiakomitean Reilun kilpailun ohjelman alla ja näin sitoutuneet kyseisen ohjelman yhteisesti sovittuihin toimenpiteisiin. Olympiakomitean ohjelman mukaisesti jokaisella urheiluakatemialla tulee olla käytössään ohjelmien toteuttamiseen liittyvä toimintaohje, jonka avulla konkretisoidaan antidopingtyöhön ja kilpailumanipulaation torjuntaan liittyvät toimenpiteet.

 • Etelä-Kymenlaakson Urheiluakatemian toimintaohje toimenpiteineen löytyy tästä Reilun kilpailun toimintaohjeen mukaisesti. Toimintaohje on päivitetty 11/2023 ja on käytössä kokonaisuudessa vuoden 2024 aikana.
 • Vastuuhenkilö toiminnanjohtaja Jiri Auranen, jiri.auranen@kotka.fi

Koulutus

Koulutuksen tavoitteena on varmistaa, että kaikilla urheilutoimijoilla on tarvittava ja ajantasainen tieto antidopingasioista ja kilpailumanipulaation torjunnasta sekä valmius tehdä eettisesti kestäviä valintoja urheilussa.

 • Etelä-Kymenlaakso: 
  • Antidopingtoimintaa ja kilpailumanipulaation torjumiseen on suunnitelma, joka varmistaa että kaikilla on tarvittava ja ajantasainen tieto.

Oppilaitosyhteistyö

Urheiluakatemia edesauttaa paikalliseen verkostoon kuuluvia yläkouluja ja toisen asteen oppilaitoksia hyödyntämään olemassa olevia materiaaleja kuten Kasva urheilijaksi ja Kehity huippu-urheilijaksi -harjoituskirjoja ja SUEKin verkkokoulutuksia. Yläkouluissa painopiste on sisältöihin tutustumisessa. Toisen asteen koulutuksissa suositellaan SUEKin verkkokoulutusten suorittamista ja/tai koulutuksen tilaamista SUEKilta. Myös korkeakoulut kuuluvat Reilun kilpailun toimintasuunnitelman piiriin.

 • Etelä-Kymenlaakso:
  • Olympiakomitean Kasva urheilijaksi ja Kehity huippu-urheilijaksi -materiaalien hyödyntäminen yläkoulussa ja toisella asteella
  • SUEK:n verkkokoulutusten suorittaminen Kehity huippu-urheilijaksi kurssilla toisella asteella
  • Informoidaan korkea-asteen opiskelijoita akatemiaan liittymisen yhteydessä

Valmentajat

Valmentajilla on tärkeä rooli puhtaan ja reilun urheilun edistämisessä.

 • Etelä-Kymenlaakso:
  • Asiasta viestitään kaikille toimintaympäristössä toimiville valmentajille ja suositellaan verkkokoulutusten suorittamista.
  • Asiat esillä urheiluakatemian sopimuslausekkeissa.

 

Vanhemmat

Antidopingasiat ovat esillä vanhempainilloissa (esim. infot, materiaalien jakaminen), jotta vanhemmat tietävät urheilijan kuulumisesta antidopingsäännöstön piiriin ja ymmärtävät, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Kasvata urheilijaksi -oppaassa on myös sisältöä aiheesta.

 • Etelä-Kymenlaakso:
  • Asia esillä vanhemmille suunnatuissa tilaisuuksissa esim. vanhempainilloissa
  • Tieto Kasvata urheilijaksi - materiaalista tavoittaa kaikki vanhemmat. Etelä-Kymenlaakson Vanhempien valmennusoppi -koulutuksissa.
  •  

Säännöstöt ja sopimukset

Urheilijat, valmentajat ja muut urheilijan tukihenkilöt ovat velvollisia noudattamaan kansallista antidopingsäännöstöä, lajikohtaisia säännöstöjä sekä eri arvokilpailuihin ja kilpailutapahtumiin liittyviä säännöstöjä. Urheilijoiden ja muiden tukihenkilöiden velvollisuus on tuntea heitä koskevat säännöstöt sekä muut tekemänsä sopimukset ja sitoumukset.

Urheiluakatemiaan kuuluva urheilija, valmentaja ja muu toimihenkilö sitoutuu:

 • noudattamaan toiminnassaan urheilun eettisiä periaatteita.
 • noudattamaan Suomen antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen Olympiakomitean sekä lajin kansainvälisen liiton antidopingsäännöstöä ä ja toimimaan yhteistyössä antidopingorganisaatioiden kanssa dopingrikkomusten selvittämisessä.
 • olemaan osallistumatta minkäänlaiseen urheilukilpailujen manipulaatioon. Mikäli urheilija/valmentaja epäilee tai havaitsee urheilukilpailujen manipulointia joko itselle ehdotettuna tai muutoin, hän sitoutuu ilmoittamaan siitä välittömästi työnantajalle ja Suomen urheilun eettinen keskus SUEKille.
 • olemaan lyömättä vetoa läheisistä kohteista sekä jakamatta sisäpiiritietoa ulkopuolisille.
 • Etelä-Kymenlaakso:
  • urheilijoille, valmentajille ja toimijoille viestitään sitoutumisesta ja sisällytetään lauseke asiasta sopimuksiin

Viestintä

Tehokkaalla viestinnällä urheiluakatemia pitää asian esillä, jolloin niin urheilijat kuin muut toimijat eivät unohda antidopingasioita eivätkä kilpailumanipulaation torjuntaa.

 • Etelä-Kymenlaakso:
  • Kotisivuilta löytyy tämä toimintaohje ja linkki muihin materiaaleihin
  • Kotisivujen materiaalipankista löytyy linkit SUEK:n sivuille ja linkit materiaaleihin
  • Urheiluakatemian somekanavissa nostetaan asia esiin: tiedotus KAMU ja ILMO palveluista, Puhtaasti paras ja Reilusti paras -verkkokoulutuksista.
  • Kriisiviestintä: kriisiviestinnästä vastaa EKAN:n toiminnanjohtaja.

Dopingvalvonta

Urheiluakatemian harjoitusvuorolla saatetaan suorittaa dopingtestejä.  Dopingtestiryhmän saapuminen paikalle tapahtuu lähes aina ennalta ilmoittamatta. Testien sujuvaan suorittamiseen tarvitaan aina ulkopuolisilta suljettu testitila (https://suek. fi/antidopingtoiminta/dopingvalvonta/ ohjeet-kilpailun-jarjestajille/). Harjoitusten vastaavalta henkilöltä odotetaan myönteistä suhtautumista dopingvalvontaan, mahdollista testiryhmän avustamista esimerkiksi tilojen tai testiin valittavien urheilijoiden arvonnassa sekä testiin valitun urheilijan avustajana olemista, mikäli urheilija näin haluaa.

 • Etelä-Kymenlaakso: 
  • Testit toteutetaan hyvässä yhteistyössä.

Ilmoitus rikkomuksista

Jokaisella on oikeus ilmoittaa, jos epäilee doping-, kilpailu- manipulaatio-, katsomoturvallisuus- tai muuta urheilun eettistä rikkomusta. ILMO-palvelussa voit tehdä ilmoituksen nimettömästi tai nimelläsi urheilutoimijan epäeettisestä toiminnasta, esimerkiksi häirinnästä. Ilmoituksesi sisältö käsitellään luottamuksellisesti. Kaikki saatu tieto analysoidaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Puuttumalla rikkomuksiin autat suojelemaan urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille.

 • Etelä-Kymenlaakso:
  • viestintä ja linkki ILMO-palveluun löytyy nettisivuilta

Toiminta kilpailumanipulaatioepäilyissä

Yhteyshenkilö ilmoittaa kaikista tapauksista SUEKin tutkintapäällikölle, joka ohjeistaa asian etenemissä. Tarvittaessa SUEK vie asian kansallisen yhteistoimintaryhmän käsiteltäväksi, joka päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Asianosaisia tiedotetaan käsittelyn päättämisestä tai sen mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

 • Etelä-Kymenlaakso:
  • Yhteyshenkilön tiedot löytyvät nettisivuilta toimintaohjeesta


https://ilmo.suek.fi/#!/
https://kamu.suek.fi/#!/
http://puhtaastiparas.fi/fi/login?returnUrl=/fi
http://puhtaastiparas.fi/fi/login?returnUrl=/fi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä