Terveydenhoitaja

Pia Harju puh. 040 652 6535

Kouluterveydenhoitajalla on avoin vastaanotto keskiviikkoisin ja torstaisin klo 11.30 - 12.00. Terveydenhoitaja antaa ensiapua koulutapaturmissa niinä päivinä, jolloin on paikalla. Muina päivinä koulun muu henkilökunta huolehtii ensiavun antamisesta. Lääkärin apua vaativissa tapaturmatilanteissa oppilas kuljetetaan hoitoon tilanteen mukaan joko ambulanssilla tai taksilla aikuisen saattamana tai vanhempien kuljettamana. Koulumatkalla ja koulupäivän aikana tapahtuvat tapaturmat kuuluvat koulun vakuutuksen piiriin. Koulutapaturmasta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus. Koulusihteeri huolehtii ilmoituksen tekemisestä vakuutusyhtiölle.

Kouluterveydenhuollon tehtävät:
- osallistuminen koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
- koulun työolojen ja koulutyön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta ja edistäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa
- oppilaan hyvinvoinnin ja terveyden seuraaminen, arviointi ja edistäminen
- osallistuminen oppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien tunnistamiseen ja selvittämiseen yhteistyössä muun oppilashuoltohenkilöstön ja opetushenkilöstön kanssa.

Koululääkäri Saara Järvinen. 1. ja 5. luokkien laajat terveystarkastukset.

Lisätietoa kouluterveydenhuollon toiminnasta ja sisällöistä:
http://www.kotka.fi/asukkaalle/perhepalvelut/ennaltaehkaisy/opiskeluhuolto/kouluterveydenhuolto