Koulupsykologi

Koulupsykologi Mari Koskela, puh. 040 198 0415

Koulupsykologin tehtävät
- kartoittaa oppilaan tilannetta psykologisin tutkimuksin ja haastatteluin sekä tapaa huoltajia
- osallistuu oppilashuoltoryhmään
- osallistuu tarvittaessa muihin oppilashuollollisiin palavereihin
- toimii yhteistyössä koulun muun henkilöstön kanssa
- osallistuu kolmiportaisen tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen
- konsultoi opettajia
- kehittää koulun toimintamalleja ja omaa työtään