Koulukuraattori

Päivi Lehtoranta. p. 0408304508, paivi.lehtoranta@kymenhva.fi

Opiskeluhuollon kuraattori edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia ja tekee yhteistyötä perheiden, oppilaitoksen muiden työntekijöiden ja yhteistyöverkostojen kanssa.

Kuraattorin tehtävänä on edistää ja tukea lasten ja nuorten oppimista, koulunkäyntiä ja opiskelua, hyvinvointia sekä sosiaalisia valmiuksia ja toimintakykyä. Kuraattori antaa tukea ja ohjausta esimerkiksi käyttäytymiseen, ihmissuhteisiin, tunne-elämään, perhetilanteeseen ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa.

Yhteydenotto kuraattoripalveluihin voi tapahtua monin eri tavoin. Tavallisimmin oppilas, huoltaja, oppilaitoksen työntekijä tai muu taho ottaa yhteyttä kuraattoriin. Yhteydenotto tapahtuu puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostilla. Oppilas voi myös itse tulla varaamaan kuraattorilta ajan. Kuraattoria voidaan pyytää myös osallistumaan oppilaan tueksi koottavaan monialaiseen asiantuntijaryhmään tai hän voi olla myös itse koollekutsuja.

Kuraattorin työtä ohjaa Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Kuraattoripalvelut ovat 1.1.2023 lähtien myös osa sosiaalihuollon palveluja. Hyvinvointialue, jonka alueella koulu tai oppilaitos sijaitsee, vastaa kuraattoripalvelujen järjestämisestä oppilaille ja opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta.

Kuraattoripalvelut ovat lakisääteisiä, vapaaehtoisia, maksuttomia ja luottamuksellisia.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä