Meidän koulumme

Otsolan koulun alkutaipaleelta

Kun uusi maantie Karhulasta Haminaan valmistui v. 1938 tuli Otsolasta kasvava asutusalue. Sotien jälkeen rakentaminen lisääntyi voimakkaasti, joten koulun rakentaminen alueelle oli välttämätön.

Koulurakennuksen suunnittelivat arkkitehdit Martta ja Ragnar Ypyä. Karhulan kauppala rakennutti sen vuosina 1953 - 1954 suunnitelmasta poiketen neljä opetusluokkaa pienempänä. Koulussa huomioitiin hyvin erikoistarpeet ja rakennus varustettiin uusimmin teknisin laittein. Koulun vihkiäiset pidettiin 5.12.1954. Otsolan koulu oli usein kouluvierailujen tutustumiskohde.

Koulun tontti sijoittuu hyvin asutusalueen keskelle. Puistoalue ja piha-alueen jatkona oleva urheilukenttä luovat hyvät puitteet monipuoliselle toiminnalle.

Asutusalueen jatkuvasti laajentuessa koulun tilat eivät riittäneet kasvavalle oppilasmäärälle. Neljä opetusryhmää piti siirtää vuokratiloihin ja kuudensia luokkia naapurikouluihin. Pitkään odotettu koulun laajennus toteutettiin Kotkan kaupungin omana työnä vuosina 1985 - 1987. Suunnittelutyön teki kaupungin arkkitehti Irmeli Kontusalmi, koulun entinen oppilas. Laajennusosassa huomioitiin opetusluokkien lisäksi erikoisesti liikuntatilat, tekninen työ, kouluruokala ja erityistilat kehitysvammaisten opetusta varten (Hiidenkirnun koulu). Vanhan osan saneerauksen yhteydessä rakentui musiikkiluokka, opettajien huone ja hallinnolliset tilat.

Suurimmillaan koulun oppilasmäärä oli 440 oppilasta. Otsola oli 90-luvun taitteessa Kotkan suurin ala-aste. Koulun toiminnassa on alusta alkaen ollut liikunnallinen painotus. Opetusta täydensi runsas kerhotoiminta ja hyvin organisoitu vapaa-ajan liikunta.

Koulumme 60-vuotisjuhlia vietettiin 5.12.2014.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä