Koulunkäynnin tuki

Tukea oppimiseen

Tukiopetus

Opinnoissaan tilapäisesti jälkeen jääneelle tai muutoin tukea tarvitsevalle lapselle annetaan tukiopetusta. Tukiopetuksesta tiedotetaan etukäteen oppilaan huoltajalle. Tukiopetusta voi pyytää myös oppilaan huoltaja.

Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on toisaalta tukea oppilaan oppimista riittävän varhain siten, ettei pysyviä oppimisvaikeuksia synny ja toisaalta auttaa jo syntyneissä oppimisvaikeuksissa yksittäisen oppiaineen kohdalla tai oppimaan oppimisessa. Keskeisenä tavoitteena on myös vahvistaa jo opittuja taitoja.

Opetusta annetaan ensisijaisesti oppilaan omassa opetusryhmässä samanaikaisopetuksena. Mikäli se ei ole mahdollista, opetusta annetaan pienryhmäopetuksena ja joskus jopa yksilöopetuksena.

Osa-aikaista erityisopetusta koordinoi erityisopettaja Salla Nykänen (puh. 040 836 1298). Opetuksen sisältö suunnitellaan yhdessä luokan- tai aineenopettajan ja tarvittaessa myös koulukuraattorin ja/tai -psykologin kanssa.

Osa-aikaisen erityisopetuksen järjestämisestä sovitaan yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa. Säännöllisesti ja toistuvasti annettu osa-aikainen erityisopetus merkitään oppilaan oppimissuunnitelmaan tai HOJKS:iin.

Kolmiportaisen tuen asiakirja
http://www.kotkankoulut.fi/folders/Files/Opetustoimi/kasikirja/index.html

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä