Opiskeluhuollon palvelut

Oppilaitoskohtainen opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Tavoitteena on luoda turvallinen ja hyvinvoiva opiskelu- ja työympäristö sekä ehkäistä syrjäytymistä. Oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen on opiskeluhuollossa keskeistä.

Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä koordinoi ja kehittää opiskelijahuoltoa. Vastuu opiskeluhuollosta kuuluu kaikille opiskeluyhteisössä työskenteleville. Oppilaitoksen turvallisuussuunnitelmassa määritellään tarkemmin menettelytavat ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto

Yksilökohtainen opiskeluhuolto sisältää yksittäiselle opiskelijalle annettavia opiskeluterveydenhuollon palveluja, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja ja monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 5§).

Opiskeluterveydenhuollon palvelut löytyvät omasta kansiosta: opiskeluterveydehuollon palvelut.

Lukion kuraattoripalvelut löytyvät oman otsikon alta. Lukion psykologipalvelut löytyvät oman otsikon alta.

Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan tapauskohtaisesti yksittäisen opiskelijan tai tietyn opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseksi. Asiantuntijaryhmään nimetään jäsenet vain opiskelijan suostumuksella. Opiskelijan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella hänen asiansa käsittelyyn voivat osallistua myös tarvittavia opiskeluhuollon yhteistyötahoja tai opiskelijan läheiset.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä