8 lk

Tavoitteet kpl 6-12

KPL 6. 

 • Osaan selittää erilaisten muuttojen syyt ja seuraukset.
 • Osaan kertoa maan sisäisestä muuttoliikkeestä.
 • Osaan kertoa ulkomaalle tapahtuvasta muuttoliikkeestä.
 • Osaan kertoa laittoman siirtolaisuuden vaikutuksesta.
 • Osattavat käsitteet:
  • maassamuutto
  • siirtolaisuus
  • paluumuuttaja
  • kausityöntekijä
  • laiton siirtolaisuus
  • pakolainen
  • pakolaisleiri

Materiaalit

 • kirja
 • tehtävät s. 43/ 1., 6.


KPL 7. 

 • Osaan kertoa, mitkä ovat kaupungistumisen syyt ja seuraukset.
 • Osaan kertoa, mitkä asiat ovat tärkeitä tulevaisuuden kaupungeissa.
 • Osattavat käsitteet:
  • kaupungistuminen
  • slummi
  • älykäs kaupunki

Materiaalit

 • kirja
 • tehtävät: s. 49/2., 3., 6.
 • monisteet: 7.2


KPL 8. 

 • Tiedän, mitkä ovat elinkeinojen eri alat.
 • Osaan laatia elinkeinoista diagrammin.
 • Osaan keroa, miten eri elinkeinot vaihtelevat maailmalla eri alueella.
 • Osaan kertoa miten eri elinkeinot vaihtelevat Suomessa eri alueella.
 • Osatavat käsitteet:
  • elinkeino
  • alkutuotanto
  • jalostus
  • palvelut
  • teollisuus
  • maatalous

Materiaalit

 • kirja
 • tehtävät s. 55/3., 5.
 • moniste: 8.1 ja 8.2


KPL 9. 

 • Osaan selittää lentoliikenteen edut ja haitat ja tiedän millainen on lentoliikenneverkon rakenne.
 • Osaan kertoa raideliikenteen edut ja osaan kertoa raideliikenteen liittyvistä rakennushankkeista.
 • Osaan kertoa laivaliikenteen eri muodoista ja tiedän, millaisia tavaroita kuljetetaan merellä.
 • Osaan kertoa julkisten liikenteen eduista.
 • Osaan tulkita liikenneverkojen kuvaavia teemakarttoja.
 • Osaan käyttää internetin reittihakusovelluksia ja osaan käyttää reaaliaikaisia liikennekarttoja.

Materiaalit:

 • kirja
 • tehtävät: s. 61/ 1.a,b,c,d; 4 a, b; 6.; 7.a; 8.
 • moniste: 9.1


KPL 10. 


 • Osaan selittää, mikä on valtioiden ja Euroopan unionin merkitys ihmisille.
 • Osaan kertoa erilaisista rajoista ja niiden vaikutuksesta ihmisille. 
 • Osaan kertoa, millaiset kiistat ja erimielisyydet voivat liittyä rajoihin.
 • Osaan kertoa, mitä on alueellisen identiteetin merkitys.
 • Osaan kertoa oma alueeni aluetasojen avulla.
 • Osattavat käsitteet:
  • valtio
  • Euroopan unioni
  • kansallisvaltio
  • kansa
  • raja
  • luonnollinen raja
  • alueellinen identiteetti
  • enklaavi
  • eksklaavi

Materiaalit

 • kirja
 • tehtävät: s. 67/ 1., 2., 5., 6., 7.
 • monisteet: 10.1 ja 10.2 

KPL 11. 

 • Osaan kertoa alueellisten ristiriitojen vaikutuksista ihmisille.
 • Osaan kertoa esimerkki, miten luonnonvarojen käyttö vaikuttaa aluellisiin ristiriitoihin.
 • Osaan kertoa politiikan ja aatteiden vaikutuksesta alueellisiin ristiriitoihin.
 • Osaan kertoa esimerkkiä alueellisten ristiriitojen ratkaisusta.
 • Osaan kertoa esimerkkiä alueellisestä ristiriidasta Suomessa.
 • Osattavat käsitteet:
  • alueellinen ristiriita
  • konflikti
  • luonnonvarat
  • Antarktis
  • Arktis
  • ideologia
  • rauhanturvaaminen

Materiaalit

 • kirja
 • tehtävät: s. 73/ 3., 6.
 • monisteet: 11.1 ja 11.2


KPL 12. 

 • Osaan kertoa, miksi aluesuunnittelua tarvitaan.
 • Tunnistan eri maankäytön muodot valokuvista ja kaavakartoista.
 • Tunnistan erilaiset kaavakartat ja tiedän, millaiset erot niiden välissä on.
 • Tiedän, mitkä ovat kaavojen laatimisen vaiheet.
 • Tiedän, missä aluesuunnittelun vaiheessa ja miten itse voin osallistua ja vaikuttaa. 
 • Osaan kertoa, mitä tarkoittaa ympäristövaikutuksen arvioinnin periaatteet.
 • Osaan hakea tietoja oman kunnan kaavoituksesta.
 • Osattavat käsitteet:
  • aluesuunnittelu
  • kaavakartta
  • maankäyttö
  • maakuntakaava
  • yleiskaava
  • asemakaava
  • havainne piirros
  • ympäristövaikutusten arviointi, YVA

Materiaalit:

 • kirja
 • tehtävät: s.81/ 1., 3., 4., 5., 7.
 • monisteet: 12.1

I. Ihmiset ja kulttuurit

Tavoitteet kpl 1-5

KPL 1.
Osaan kertoa
 • Osaan kertoa harvan ja tiheän asutuksen syyt.
 • Osaan kertoa maapallon harvaan ja tiheään asutut alueet.
 • Osaan kuvata asukastiheyden erot valtioiden sisällä.
 • Osaan kuvata Suomen asutuksen sijoittumista.
 • Osaan asukastiheyskarttoja tulkitsemaan.
 • Osaan laskea asukastiheyttä.
Materaiaalit:
KPL 2.
 • Osaan selittää väkiluku ja väestö käsitteitä ja osaan kertoa niiden väliset erot.
 • Osaan kertoa väestön määrää lisääviä ja vähentäviä tekijöitä.
 • Osaan kuvaila väestökasvun tilannetta Maapallolla eri maanosissa.
 • Osaan laatia ja tulkita väestöpyramidin. (Osaan kertoa mitä se kuvaa, miten kuvaa, mihin sitä voi käyttää, mistä saa tiedot sen laatimiseen?)
 • Osaan kertoa imeväis- ja lapsikuolleisuuden vaikutukset väestöön.
 • Osaan kuvaila Suomen väestörakennetta ja sen muutokset tulevaisuudessa.

Osaan selittää käsitteet:
 • väkiluku
 • väestö
 • luonnollinen väestönkasvu
 • imeväiskuolleisuus
 • lapsikuolleisuus
 • odotettavissa oleva elinikä
Materiaalit:


KPL 3.
 • Osaan kertoa luetella Maapallon kulttuurialueet.
 • Osaan kertoa esimerkki kulttuurien moninaisuudesta suurten alueiden sisällä.
 • Osaan kertoa Globalisaation merkityksesta kulttuurien muutoksessa.
 • Osaan luetella enemmistö- ja vähemmistökulttuurit Suomessa.
 • Osaan kertoa saamelaiskulttuurin merkityksesta Suomessa ja Saamenmaalla.
  Osaan kertoa esimerkki ennakkoluuloista ja niiden murtamisesta omasta elämästä.
 • Osaan kertoa omasta elämästä, kuinka monta eri kulttuuri siihen vaikuttaa.
Osaan selittää käsitteet:

 • kulttuuri
 • etninen ryhmä
 • globalisatio
 • enemmistökulttuuri
 • vähemmistö
 • saamelaiset
 • alkuperäiskansa
 • Saamenmaa
Materiaalit:


KPL 4.
 • Osaan kertoa hyvinvoinnin epätasaisesta jakautumisesta maailmassa.
 • Osaan kertoa rikkauden ja köyhyyden vaikutuksesta elintasoon, hyvinvointiin ja onnellisuuteen.
 • Osaan selittää, miten bruttokansantuote ja inhimillisen kehityksen indeksi ovat hyvinvoinnin
  mittareina.
 • Osaan vertaile keskenään kehitysmaat, teollisuusmaat ja teollistuneiden kehitysmaat
 • Osaan kertoa esimerkki siirtomaahistorian merkityksesta maan kehitykseen.
 • Osaan kertoa, mitä on lukutaidon merkitys maan kehityksessä.
 • Osaan kertoa asonnottomuuden syitä.
Osaan selittää käsitteet:
 • BTK
 • kehitysmaa
 • teollisuusmaa
 • teollistunut kehitysmaa
 • siirtomaa
 • HDI
Materiaalit:


KPL 5.

Osaan selittää käsitteet:
 • ihmisoikeudet
 • yhdenvertainen
 • syrjintä
 • rasismi
 • YK:n ihmisoikeussopimus
 • lapsityövoima
 • ympärileikkaus
 • ihmiskauppa
Materiaalit:

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä