I. Ihmiset ja kulttuurit

Tavoitteet kpl 1-5

KPL 1.
Osaan kertoa
 • Osaan kertoa harvan ja tiheän asutuksen syyt.
 • Osaan kertoa maapallon harvaan ja tiheään asutut alueet.
 • Osaan kuvata asukastiheyden erot valtioiden sisällä.
 • Osaan kuvata Suomen asutuksen sijoittumista.
 • Osaan asukastiheyskarttoja tulkitsemaan.
 • Osaan laskea asukastiheyttä.
Materaiaalit:
KPL 2.
 • Osaan selittää väkiluku ja väestö käsitteitä ja osaan kertoa niiden väliset erot.
 • Osaan kertoa väestön määrää lisääviä ja vähentäviä tekijöitä.
 • Osaan kuvaila väestökasvun tilannetta Maapallolla eri maanosissa.
 • Osaan laatia ja tulkita väestöpyramidin. (Osaan kertoa mitä se kuvaa, miten kuvaa, mihin sitä voi käyttää, mistä saa tiedot sen laatimiseen?)
 • Osaan kertoa imeväis- ja lapsikuolleisuuden vaikutukset väestöön.
 • Osaan kuvaila Suomen väestörakennetta ja sen muutokset tulevaisuudessa.

Osaan selittää käsitteet:
 • väkiluku
 • väestö
 • luonnollinen väestönkasvu
 • imeväiskuolleisuus
 • lapsikuolleisuus
 • odotettavissa oleva elinikä
Materiaalit:


KPL 3.
 • Osaan kertoa luetella Maapallon kulttuurialueet.
 • Osaan kertoa esimerkki kulttuurien moninaisuudesta suurten alueiden sisällä.
 • Osaan kertoa Globalisaation merkityksesta kulttuurien muutoksessa.
 • Osaan luetella enemmistö- ja vähemmistökulttuurit Suomessa.
 • Osaan kertoa saamelaiskulttuurin merkityksesta Suomessa ja Saamenmaalla.
  Osaan kertoa esimerkki ennakkoluuloista ja niiden murtamisesta omasta elämästä.
 • Osaan kertoa omasta elämästä, kuinka monta eri kulttuuri siihen vaikuttaa.
Osaan selittää käsitteet:

 • kulttuuri
 • etninen ryhmä
 • globalisatio
 • enemmistökulttuuri
 • vähemmistö
 • saamelaiset
 • alkuperäiskansa
 • Saamenmaa
Materiaalit:


KPL 4.
 • Osaan kertoa hyvinvoinnin epätasaisesta jakautumisesta maailmassa.
 • Osaan kertoa rikkauden ja köyhyyden vaikutuksesta elintasoon, hyvinvointiin ja onnellisuuteen.
 • Osaan selittää, miten bruttokansantuote ja inhimillisen kehityksen indeksi ovat hyvinvoinnin
  mittareina.
 • Osaan vertaile keskenään kehitysmaat, teollisuusmaat ja teollistuneiden kehitysmaat
 • Osaan kertoa esimerkki siirtomaahistorian merkityksesta maan kehitykseen.
 • Osaan kertoa, mitä on lukutaidon merkitys maan kehityksessä.
 • Osaan kertoa asonnottomuuden syitä.
Osaan selittää käsitteet:
 • BTK
 • kehitysmaa
 • teollisuusmaa
 • teollistunut kehitysmaa
 • siirtomaa
 • HDI
Materiaalit:


KPL 5.

Osaan selittää käsitteet:
 • ihmisoikeudet
 • yhdenvertainen
 • syrjintä
 • rasismi
 • YK:n ihmisoikeussopimus
 • lapsityövoima
 • ympärileikkaus
 • ihmiskauppa
Materiaalit:

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä