Opiskeluhuolto

Hyvinvoiva oppimisyhteisö sekä terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö ovat hyvinvoinnin edellytyksiä koulussa


Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan koulun toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään opiskelijoiden:
 

 • oppimista 
 • terveyttä ja hyvinvointia 
 • vuorovaikutusta 
 • osallisuutta 
 • ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta
 • esteettömyyttä. 

 
Opiskeluhuoltotyö koostuu muun muassa seuraavista asioista: 

 • vuorovaikutustaitojen ja mielenterveyden edistäminen 
 • kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisy 
 • opintojen etenemisen edistäminen 
 • koulutyön ja opintojen järjestäminen hyvinvointia tukevasti 
 • oppilaiden osallisuuden vahvistaminen 
 • terveyttä ja hyvinvointia edistävien elintapojen tukeminen 
 • ympäristön terveellisyys ja turvallisuus 
 • yhteistoiminta oppilaitoksen ulkopuolelle 
 • huoltajien osallisuuden vahvistaminen 


Jokaisella koulussa työskentelevällä on velvollisuus edistää oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä huoltajien kanssa. Myös siis esimerkiksi ruokailu- tai siivouspalvelujen sekä kiinteistöhuollon henkilöstö osallistuvat yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamiseen. Ensisijainen vastuu yhteisön hyvinvoinnista on koulun henkilökunnalla, erityisesti rehtorilla ja opettajilla.
 

Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät näkökohdat otetaan huomioon kaikessa arjen toiminnassa: opetuksen sisällöissä, menetelmissä ja käytännön järjestelyissä sekä muussa toiminnassa kuten välitunneilla ja ruokailutilanteissa. 

Opiskeluhuoltopalvelujen työntekijät eli psykologi, kuraattori ja terveydenhoitaja osallistuvat yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön. 

Yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelusta ja arvioinnista kerrotaan tarkemmin Kivijärven kunnan ja Tainionmäen koulun opiskeluhuoltosuunnitelmassa. Yhteisöllisestä opiskeluhuollosta on säädetty Oppilas- ja opsikelijahuoltolain kohdassa §4. 

 

Lähteet: 

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palvelut/opiskeluhuolto/yhteisollinen-opiskeluhuolto 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opiskeluhuolto

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä