7 lk

Tavoitteet

Tavoitteet kpl 6-8
 • Tiedän sään ja ilmaston erot.
 • Osaan kertoa ilmastoon vaikkuttavat tekijät.
 • Osaan tulkita ilmastodiagrammia.
 • Osaan kertoa esimerkkivaltio jokaiselta ilmastoalueelta.
 • Osaan tulkita sääkartta.
 • Ymmärrän kasvihuoneilmiön ja voimistuneen kasvihuoneilmiön erot.
 • Osaan luetella merkkittävimmät ihmisen tuottamat kasvihuonekaasut ja niiden lähteet.
 • Tiedän, miten ihminen vaikuttaa ilmanlaatuun.
Tavoitteet kpl 9-11
 • Ymmärrän veden kiertokulun ja osaan kertoa sen periaatteet,
 • Tiedän tulvien aiheuttamat edut ja haitat ihmisille.
 • Tiedän veden eri olomuodot.
 • Tiedän merivirtojen vaikutuksen ilmastoon.
 • Osaan kertoa Itämeren suolapitoisuudesta, rehevöitymisestä ja happikadosta.
 • Pystyn niemämään maailman meret.
 • Hallitsen Itämeren nimistön.
 • Tiedän miten ihmisen toiminta uhkaa meriä.
 • Tiedän, miten pohjavesi syntyy ja osaan kertoa pohjaveden merkityksen.
 • Tiedän, miten juomavettä saadaan ja miten jätevesi puhdistetaan.
 • Tiedän, mitä tarkoittaa vesijalanjälki ja osaan kertoa siitä esimerkkejä.

Ilmastodiagrammi

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä