Tavoitteet kpl 6-12

KPL 6. 

 • Osaan selittää erilaisten muuttojen syyt ja seuraukset.
 • Osaan kertoa maan sisäisestä muuttoliikkeestä.
 • Osaan kertoa ulkomaalle tapahtuvasta muuttoliikkeestä.
 • Osaan kertoa laittoman siirtolaisuuden vaikutuksesta.
 • Osattavat käsitteet:
  • maassamuutto
  • siirtolaisuus
  • paluumuuttaja
  • kausityöntekijä
  • laiton siirtolaisuus
  • pakolainen
  • pakolaisleiri

Materiaalit

 • kirja
 • tehtävät s. 43/ 1., 6.


KPL 7. 

 • Osaan kertoa, mitkä ovat kaupungistumisen syyt ja seuraukset.
 • Osaan kertoa, mitkä asiat ovat tärkeitä tulevaisuuden kaupungeissa.
 • Osattavat käsitteet:
  • kaupungistuminen
  • slummi
  • älykäs kaupunki

Materiaalit

 • kirja
 • tehtävät: s. 49/2., 3., 6.
 • monisteet: 7.2


KPL 8. 

 • Tiedän, mitkä ovat elinkeinojen eri alat.
 • Osaan laatia elinkeinoista diagrammin.
 • Osaan keroa, miten eri elinkeinot vaihtelevat maailmalla eri alueella.
 • Osaan kertoa miten eri elinkeinot vaihtelevat Suomessa eri alueella.
 • Osatavat käsitteet:
  • elinkeino
  • alkutuotanto
  • jalostus
  • palvelut
  • teollisuus
  • maatalous

Materiaalit

 • kirja
 • tehtävät s. 55/3., 5.
 • moniste: 8.1 ja 8.2


KPL 9. 

 • Osaan selittää lentoliikenteen edut ja haitat ja tiedän millainen on lentoliikenneverkon rakenne.
 • Osaan kertoa raideliikenteen edut ja osaan kertoa raideliikenteen liittyvistä rakennushankkeista.
 • Osaan kertoa laivaliikenteen eri muodoista ja tiedän, millaisia tavaroita kuljetetaan merellä.
 • Osaan kertoa julkisten liikenteen eduista.
 • Osaan tulkita liikenneverkojen kuvaavia teemakarttoja.
 • Osaan käyttää internetin reittihakusovelluksia ja osaan käyttää reaaliaikaisia liikennekarttoja.

Materiaalit:

 • kirja
 • tehtävät: s. 61/ 1.a,b,c,d; 4 a, b; 6.; 7.a; 8.
 • moniste: 9.1


KPL 10. 


 • Osaan selittää, mikä on valtioiden ja Euroopan unionin merkitys ihmisille.
 • Osaan kertoa erilaisista rajoista ja niiden vaikutuksesta ihmisille. 
 • Osaan kertoa, millaiset kiistat ja erimielisyydet voivat liittyä rajoihin.
 • Osaan kertoa, mitä on alueellisen identiteetin merkitys.
 • Osaan kertoa oma alueeni aluetasojen avulla.
 • Osattavat käsitteet:
  • valtio
  • Euroopan unioni
  • kansallisvaltio
  • kansa
  • raja
  • luonnollinen raja
  • alueellinen identiteetti
  • enklaavi
  • eksklaavi

Materiaalit

 • kirja
 • tehtävät: s. 67/ 1., 2., 5., 6., 7.
 • monisteet: 10.1 ja 10.2 

KPL 11. 

 • Osaan kertoa alueellisten ristiriitojen vaikutuksista ihmisille.
 • Osaan kertoa esimerkki, miten luonnonvarojen käyttö vaikuttaa aluellisiin ristiriitoihin.
 • Osaan kertoa politiikan ja aatteiden vaikutuksesta alueellisiin ristiriitoihin.
 • Osaan kertoa esimerkkiä alueellisten ristiriitojen ratkaisusta.
 • Osaan kertoa esimerkkiä alueellisestä ristiriidasta Suomessa.
 • Osattavat käsitteet:
  • alueellinen ristiriita
  • konflikti
  • luonnonvarat
  • Antarktis
  • Arktis
  • ideologia
  • rauhanturvaaminen

Materiaalit

 • kirja
 • tehtävät: s. 73/ 3., 6.
 • monisteet: 11.1 ja 11.2


KPL 12. 

 • Osaan kertoa, miksi aluesuunnittelua tarvitaan.
 • Tunnistan eri maankäytön muodot valokuvista ja kaavakartoista.
 • Tunnistan erilaiset kaavakartat ja tiedän, millaiset erot niiden välissä on.
 • Tiedän, mitkä ovat kaavojen laatimisen vaiheet.
 • Tiedän, missä aluesuunnittelun vaiheessa ja miten itse voin osallistua ja vaikuttaa. 
 • Osaan kertoa, mitä tarkoittaa ympäristövaikutuksen arvioinnin periaatteet.
 • Osaan hakea tietoja oman kunnan kaavoituksesta.
 • Osattavat käsitteet:
  • aluesuunnittelu
  • kaavakartta
  • maankäyttö
  • maakuntakaava
  • yleiskaava
  • asemakaava
  • havainne piirros
  • ympäristövaikutusten arviointi, YVA

Materiaalit:

 • kirja
 • tehtävät: s.81/ 1., 3., 4., 5., 7.
 • monisteet: 12.1

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä