Arviointi

Oppilasarviointiin vaikuttavat kokeet, mahdolliset tehtäväosiot (arvioidaan kouluarvosanoin), jatkuva näyttö, tuotokset ja huolellisuus. Jatkuvassa näytössä tai toisin sanoen tuntiaktiivisuudessa pääpaino on oppilaiden tekemillä kysymyksillä.
Oppilaiden itsearviointitaitoja pyritään kehittämään. Vertaisarviointia opetellaan arvioimalla muiden töitä.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti