Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arviointi

10, erinomainen
• on ystävällinen kaikille ja toimii yhteishengen ja ilmapiirin rakentajana
• osaa ratkoa ristiriitoja ja kannustaa toisia hyvään käytökseen
• hoitaa ajallaan ja asianmukaisesti omat asiansa sekä luokan ja koulun yhteisiä asioita
• on luotettava ja hyvin vastuuntuntoinen myös koulun omaisuuden ja kouluympäristön suhteen ja
auttaa oma- aloitteisesti
• on sovitussa paikassa sovittuna aikana
• puhuu ja käyttäytyy asiallisesti
• noudattaa koulun sääntöjä ja toimintatapoja
• käyttäytyy asiallisesti ja tilanteen vaatimalla tavalla

9, kiitettävä

• on ystävällinen kaikille ja tulee toimeen kaikkien kanssa
• toimii ristiriitatilanteissa sovittelevasti ja hoitaa asiat ajallaan ja asianmukaisesti
• on rehellinen ja luotettava
• huolehtii koulun omaisuudesta ja kouluympäristöstä omatoimisesti ja auttaa pyytämättä
• noudattaa koulun sääntöjä ja toimintatapoja
• käyttäytyy asiallisesti

8, hyvä

• on yleensä ystävällinen kaikille ja on hyvä kaveri
• ottaa yleensä muut huomioon ja tulee toimeen toisten kanssa
• tulee ajoissa kouluun ja oppitunneille
• on rehellinen
• huolehtii koulun omaisuudesta ja kouluympäristöstä ohjeiden mukaan ja auttaa mielellään
• noudattaa koulun sääntöjä ja toimintatapoja

7, tyydyttävä

• on joskus epäystävällinen mutta toimeen kavereidensa kanssa
• saattaa kiusata joskus toisia, on toisinaan epäasiallinen ja ilkeä sanoissa ja teoissa
• myöhästelee
• on joskus epäluotettava, häiritsee toisia toisinaan käyttäytymisellään
• suhtautuu joskus välinpitämättömästi koulun omaisuuteen ja kouluympäristöön
• toimii joskus vastoin järjestyssääntöjä ja toimintatapoja

6, kohtalainen

• on epäystävällinen ja tulee toimeen vain muutamien kanssa
• kiusaa toisia, on usein epäasiallinen ja ilkeä sanoissa ja teoissa
• myöhästelee usein
• on epärehellinen
• häiritsee toisia usein käyttäytymisellään
• suhtautuu välinpitämättömästi koulun omaisuuteen ja kouluympäristöön
• on luvattomasti poissa koulusta
• rikkoo toistuvasti järjestyssääntöjä ja toimintatapoja

5, välttävä

• häiritsee toisia jatkuvasti käyttäytymisellään ja kiusaa toisia toistuvasti
• on epäasiallinen ja epärehellinen, suhtautuu välinpitämättömästi koulutyöhön ja ympäristöön
• on toistuvasti luvattomasti poissa koulusta
• käyttäytyy piittaamattomasti koulun toimintatapoja ja sääntöjä kohtaan