7. LUOKKA

Arviointi

Oppilasarviointiin vaikuttavat kokeet, jatkuva näyttö ja huolellisuus. Jatkuvassa näytössä tai toisin sanoen tuntiaktiivisuudessa pääpaino on oppilaiden tekemillä kysymyksillä.
Oppilaiden itsearviointitaitoja pyritään kehittämään mm. kokeissa tehtävällä itsearvioinnilla. Vertaisarviointia opetellaan arvioimalla muiden töitä.

Maantiedon sisällöt ja tavoitteet

7. luokan maantiedossa opiskellaan yleismaantiedettä. Sisällöt sidotaan alueisiin jolloin korostuu maantieteen synteettinen luonne. "Geographers are jacks of all trades, but master of none (prof. A. Holt-Jensen)".

Opeteltavia/kertautuvia/käsiteltäviä asiasisältöjä ovat:
- sijainti maapallolla (maantieteelliset koordinaatit)
- erilaiset mittakaavat ja niiden käyttö
- maapallon planetaarisuus
- maapallon lämpövyöhykkeet
- ilmastoalueet ja sääilmiöitä
- ilmastodiagrammit ja niiden laadinta ja tulkinta
- ihmisen vaikutus ilmastoon
- vesi ja sen käyttö
- maapallon rakenne
- endogeeniset ilmiöt
- luonnonvarat
- maapallon kasvillisuusalueet ja ravinnontuotanto