9. LUOKKA

Arviointi

Oppilasarviointiin vaikuttavat kokeet, mahdolliset tehtäväosiot (arvioidaan kouluarvosanoin), jatkuva näyttö, tuotokset ja huolellisuus. Jatkuvassa näytössä tai toisin sanoen tuntiaktiivisuudessa pääpaino on oppilaiden tekemillä kysymyksillä.
Oppilaiden itsearviointitaitoja pyritään kehittämään. Vertaisarviointia opetellaan arvioimalla muiden töitä.

Maantiedon sisällöt ja tavoitteet

9. luokan maantiedossa käsitellään Suomen maantiedettä. Vaikka aihealueena onkin Suomi ja muut Pohjoismaat käsiteltävät ilmiöt esiintyvät kaikkialla maapallolla. Maantiedon synteettinen luonne ja alueiden merkitys ja luonne ovat korostetusti esillä:

Käsiteltäviä/kertautuvia/opeteltavia sisältöjä ovat.
- korkokuva
- mineraalit ja kivilajit (geologinen kierto)
- glasiaaligeologia
- maaperä
- luonnon muuttuminen
- vesikehä
- Suomen suot
- demografia (väestö, väestön liikkeet, sijoittuminen, ym.)
- aluesuunnittelun perusteet
- elinkeinot
- Pohjoismaat