Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

 • Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjä, käyttäydytään hyvin ja kunnioitetaan toisia oppilaita ja koulun koko henkilökuntaa.
 • Jokainen ottaa vastuun koulutyöstään.
 • Ketään ei kiusata
 • Koulualueelta ei saa koulupäivän aikana poistua ilman opettajan lupaa.
 • Tunneille mennään ajoissa ja opiskeluvälineet mukana.
 • Tunnilla annetaan työrauha kaikille.
 • Kännykkää ja muita omia viihdelaitteita ei käytetä oppitunnilla tai ruokalassa ilman erillistä lupaa.
 • Omia sähkölaitteita saa koulussa ladata opettajan luvalla.
 • Välitunnilla mennään reippaasti ulos. Pakkasraja on -20 ˚C.
 • Liikuntapuolen aulan kautta saa kulkea vain liikuntatunneille.
 • Ruoka syödään ruokalassa. Oppitunneilla ei syödä eikä juoda.
 • Ruokalassa ja oppitunneilla otetaan huput ja päähineet pois päästä.
 • Jokainen huolehtii roskansa roskiin ja siivoaa omat jälkensä.
 • Kesken koulupäivän sairastuneet pyytävät luvan poistua kouluterveydenhoitajalta, luokanohjaajalta tai joltain opettajalta.
 • Luvan muihin poissaoloihin voi antaa luokanohjaaja (enintään 5 päivää) ja rehtori.
 • Poissaoloselvitys toimitetaan holhoojan varmentamana Wilman kautta tai kirjallisesti luokanohjaajalle mahdollisimman pian.
 • Jokainen on vastuussa aiheuttamastaan vahingosta ja epäsiisteydestä.
 • Tupakointi, sähkötupakan, nuuskan ja päihteiden käyttö ja hallussapito on kielletty.
 • Polkupyörä, mopo tai muun kulkuneuvo jätetään koulun pihassa niille varatulle alueelle. Koulun pihalla ei mopoilla eikä pyöräillä.
 • Koululla on varattu talviurheiluvälineille säilytystilaa 15.4. saakka, mihin mennessä jokainen huolehtii omat välineensä pois koulun tiloista. Koulu ei vastaa
  varusteista, joita ei ole noudettu määräaikaan mennessä.
 • Koululaiskuljetuksessa huomioidaan muut matkustajat ja noudatetaan kuljettajan antamia ohjeita.
 • Varsinaisen kouluajan lisäksi noudatetaan koulun järjestyssääntöjä kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa (kerhot, juhlat ym.), ja koulualueella.
 • Näissä säännöissä mainitsemattomissa tapauksissa sovelletaan perusopetuslain ja -asetuksen sekä muun lainsäädännön määräyksiä.
Tarkemmat ohjeet järjestyssääntöjen soveltamisesta annetaan erikseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä