Järjestyssäännöt, ojennus- ja kurinpitotoimet

Järjestyssäännöt

 • Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjä, käyttäydytään hyvin ja kunnioitetaan toisia oppilaita ja koulun koko henkilökuntaa.
 • Jokainen ottaa vastuun koulutyöstään.
 • Ketään ei kiusata
 • Koulualueelta ei saa koulupäivän aikana poistua ilman opettajan lupaa.
 • Tunneille mennään ajoissa ja opiskeluvälineet mukana.
 • Tunnilla annetaan työrauha kaikille.
 • Kännykkää ja muita omia viihdelaitteita ei käytetä oppitunnilla tai ruokalassa ilman erillistä lupaa.
 • Omia sähkölaitteita saa koulussa ladata opettajan luvalla.
 • Välitunnilla mennään reippaasti ulos. Pakkasraja on -20 ˚C.
 • Liikuntapuolen aulan kautta saa kulkea vain liikuntatunneille.
 • Ruoka syödään ruokalassa. Oppitunneilla ei syödä eikä juoda.
 • Ruokalassa ja oppitunneilla otetaan huput ja päähineet pois päästä.
 • Jokainen huolehtii roskansa roskiin ja siivoaa omat jälkensä.
 • Kesken koulupäivän sairastuneet pyytävät luvan poistua kouluterveydenhoitajalta, luokanohjaajalta tai joltain opettajalta.
 • Luvan muihin poissaoloihin voi antaa luokanohjaaja (enintään 5 päivää) ja rehtori.
 • Poissaoloselvitys toimitetaan holhoojan varmentamana Wilman kautta tai kirjallisesti luokanohjaajalle mahdollisimman pian.
 • Jokainen on vastuussa aiheuttamastaan vahingosta ja epäsiisteydestä.
 • Tupakointi, sähkötupakan, nuuskan ja päihteiden käyttö ja hallussapito on kielletty.
 • Polkupyörä, mopo tai muun kulkuneuvo jätetään koulun pihassa niille varatulle alueelle. Koulun pihalla ei mopoilla eikä pyöräillä.
 • Koululla on varattu talviurheiluvälineille säilytystilaa 15.4. saakka, mihin mennessä jokainen huolehtii omat välineensä pois koulun tiloista. Koulu ei vastaa
  varusteista, joita ei ole noudettu määräaikaan mennessä.
 • Koululaiskuljetuksessa huomioidaan muut matkustajat ja noudatetaan kuljettajan antamia ohjeita.
 • Varsinaisen kouluajan lisäksi noudatetaan koulun järjestyssääntöjä kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa (kerhot, juhlat ym.), ja koulualueella.
 • Näissä säännöissä mainitsemattomissa tapauksissa sovelletaan perusopetuslain ja -asetuksen sekä muun lainsäädännön määräyksiä.
Tarkemmat ohjeet järjestyssääntöjen soveltamisesta annetaan erikseen.