Arviointi

Oppilasarviointiin vaikuttavat kokeet, jatkuva näyttö ja huolellisuus. Jatkuvassa näytössä tai toisin sanoen tuntiaktiivisuudessa pääpaino on oppilaiden tekemillä kysymyksillä.
Oppilaiden itsearviointitaitoja pyritään kehittämään mm. kokeissa tehtävällä itsearvioinnilla. Vertaisarviointia opetellaan arvioimalla muiden töitä.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti