Sisällöt ja tavoitteet

7. luokan biologiassa opiskellaan vesien ekosysteemiä. Oppituntityöskentelyn lisäksi haetaan näytteitä lähellä olevista luonnonvesistä. Oppitunneilla laboroidaan ja opetellaan läpivalaisu - ja stereomikroskooppien käyttöä. Oppilaat oppivat tunnistamaan vesialueiden kasvilajeja, selkärangattomia ja selkärankaisia. Oppisisällöt ja tavoitteet ovat:
- tietää vedestä elinympäristönä
# veden fysikaalisia ja kemiallisia omituisuuksia
- tunnistaa rantojen ja vesialueen kasveja
- tunnistaa ja tietää planktonlajistoa ja sen merkitystä
- tunnistaa vesien selkärangattomia ja sen merkitys
- kalojen rakenne ja lajistontuntemus
- sammakkoeläinten rakenne ja lajisto Suomessa
- matelijoiden rakenne ja lajisto Suomessa
- (vesi-)lintujen rakenne ja lajistoa Suomessa
- vesinisäkkäiden rakenne ja lajistoa Suomessa
- erilaisia vesialueita