7. Oppimis, kasvun ja hyvinvoinnin tuki

Ennakoiva puuttuminen yhteistyössä oppilaan, kodin ja monialaisen verkoston kanssa sekä dokumentointi NYKssä on esitelty liitteen B videossa. Videossa on esimerkkinä oppilaan poissaolot mutta vastaavasti toimitaan jos haasteet ovat muussa hyvinvoinnissa tai oppimisessa.

3-PORTAINEN TUKI (OPS luku 7.)

Kolmiportaistatukea ja NYK käytänteitä tuenportailla liikkumisessa sekä vastuita on esitelty liitteessä A.

NYKssä on kolme erityisopettajan virkaa ja ne ovat täytetty toistaisilla työsuhteilla pätevillä opettajilla. Tasa-arvo kehittämishankkeen ja kunnan satsauksilla koulussamme on paljon myös muuta samanaikaisopetusta. Samanaikaiopetuksen onnistuminen vaatii hyvää suunnittelua, joustavuutta ja vastuullisuutta resurssin käytössä. Tasa-arvohankkeen loppurapostissa 2019 on koottu muutamia periaatteita, joiden avulla resursista saatava hyötyä oppilaille voidaan maksimoida. 

Kaikkien opetushenkilöstön jäsenten osaamista pyritään suunnitelmallisesti lisäämään. Lukuvuosina 2019-21painopiste on ollut tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämisen tukeminen. 

OPPILASHUOLTO NYKssä

Ensisijaisesti pyritään parantamaan koko kouluyhteisön ilmapiiriä ja toimintakulttuuria sekä tukemaan huoltajien kasvatustehtävää moniammatillisesti niin että ongelmia olisi vähemmän. Haasteisiin vastataan;
*ennakoimalla (pedagoginen ennakointi),
*ennaltaehkäisemällä
*puuttumalla mahdollisimman varhain ja riittävällä osaamisella ja resursseilla.
Palveluketjua arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti tavoitteena oikea-aikainen ja oikeanlainen palvelu, jossa oppilaan asia on aina jonkun toimijan vastuulla.

Kouluun laaditussa turvallisuuskansiossa ja kriisiohjeessa on ohjeistettu toiminta ongelmatilanteissa.

Tavoite, toimijat, rakenna ja ovat esitelty linkissä (NYK OPS 8.1)

Kunnan kotisivuilla (=Suomi.fi) asiaa on esitelty näin ks linkki

Lukuvuonna 2020-21 NYKssä on kokeilu- ja kehittämiskäytössä "Tuenkoontityökalu", jonka tavoitteena on pitää kaikki osalliset selvillä oppilaan senhetkisestä tuen tarpeesta sekä meneillään olevista tukitoimista. Samalla työkalu auttaa valitsemaan tarvittaessa uusia tuenkeinoja.


OHJAUS NYKssä

Linkistä pääset Kunnan kotisivuilla ohjauksen esittelyyn.

Oppilaiden sijoittumista jatko-opintoihin seurataan koulun arviointijärjestelmän mukaan. Yhteistyötä tehdään erityisesti etsivän nuorityöntekijän kanssa.

NYK OPS luku 7.1.1 määrittelee ohjauksen tuenvaiheissa linkin mukaisesti.

NIVELVAIHEET

Esi-1. lk nivelvaihetta on pyritty madaltamaan mallilla, jossa sama opettaja on ryhmän mukana esi-2./3. luokille.
6. ja 7. lk nivelvaihetta madaltaa se että oppilailla on aineen pettyajia jo 3./4. luokalta alakaen ja oppimisympäristöt ovta tuttuja.

Liitteet:

Liite A NYK 3-portaisen vaiheet, asiakirjat ja vastuut
Liite B Tuenkeinojen käyttöönotto ja dokumentointi

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä